Onderstaand vindt u informatie over mogelijke risico's die gerelateerd zijn aan het gebruik van uw medisch hulpmiddel.

mylife YpsoPump
mylife App
mylife CamAPS FX

Voor informatie over het veilig gebruik, kijk op www.camdiab.com/support

Dexcom G6

Voor veilig gebruik verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing op www.dexcom.com/safety-information

FreeStyle Libre

Voor veilig gebruik verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing op www.freestyle.abbott/us-en/safety-information.html