Graviditet och diabetes

Pregnancy Diabetes

Graviditetsdiabetes, även kallad havandeskapsdiabetes, definieras som en störd glukostolerans, som uppstår eller diagnostiseras för första gången under graviditet. Med sin frekvens på ungefär 5% är det den vanligast förekommande ämnesomsättningssjukdomen under graviditet. Den förblir ofta oupptäckt.

Vad är egentligen graviditetsdiabetes?

 • Drabbar ungefär 6% av alla gravida kvinnor
 • Upptäcks ofta inte, eftersom modern inte har några direkta symtom
 • Minskad insulineffekt på grund av hormonell obalans
 • Hälsorisker som kan undvikas hos moder och barn
 • Ökad risk för missbildningar och missfall GDM måste anses vara dödsorsak i 28% av missfallen.
 • Frekvensen av kejsarsnitt är 40% högre än hos icke-diabetiker
 • Orsakas av övervikt, genetiska faktorer
 • Behandling: viktminskning, ökad motion, insulin

Vid graviditetsdiabetes är balansen störd mellan blodsocker-höjande hormoner, bildade i placentan och blodsocker- sänkande hormoner, vilket leder till en ökning av blodsockernivåerna (hyperglykomi).

De allvarliga följderna för modern när det gäller obehandlad graviditetsdiabetes innefattar

 • urinvägsinfektioner
 • högt blodtryck
 • ödem och
 • kramper

De allvarliga följderna för barnet när det gäller obehandlad graviditetsdiabetes innefattar makrosomi (onormalt stora barn), försenad lungutveckling, ämnesomsättningsstörningar och fosterdöd.

Graviditetsdiabetes försvinner vanligtvis efter graviditeten.