Těhotenská cukrovka

Pregnancy Diabetes

Těhotenský diabetes, často nazývaný těhotenská cukrovka, je definován jako porucha snášenlivosti glukózy, která nastane nebo je poprvé diagnostikována během těhotenství. S četností kolem 6% jde o nejčastěji se vyskytující metabolickou chorobu v těhotenství. Často však zůstane nezjištěna.

Co přesně je těhotenský diabetes?

 • Postihne přibližně 6% všech těhotných žen.
 • Ve velké míře zůstane nezjištěna, protože matka nepociťuje přímé příznaky.
 • Snížený účinek inzulinu v důsledku hormonální nevyváženosti.
 • Zdravotní rizika pro matku a dítě, kterým lze předejít.
 • Zvýšené riziko abnormalit a potratů. V 28% potratů musí být těhotenský diabetes akceptován jako příčina smrti.
 • Četnost císařského řezu je o 40% vyšší než u nediabetiků.
 • Způsobena nadváhou, genetickými faktory.
 • Léčba: hubnutí, častější cvičení, inzulin.

Co se stane s tělem?

Při těhotenském diabetu je narušena rovnováha mezi hormony zvyšujícími hladinu krevního cukru, vytvářenými v placentě, a hormonem inzulinem snižujícím hladinu krevního cukru, což má za následek růst hladiny krevního cukru (hyperglykémie).

Závažné následky neléčeného těhotenského diabetu pro matku jsou:

 • infekce močových cest,
 • vysoký krevní tlak,
 • edém,
 • křeče.

Mezi závažné následky neléčeného těhotenského diabetu pro děti patří makrosomie (abnormálně velké dítě), opožděný vývoj plic, metabolické poruchy a úmrtí plodu.

Co se stane po těhotenství?

Těhotenský diabetes obvykle po ukončení těhotenství zmizí, ale u matky existuje zvýšené riziko pozdějšího rozvoje diabetu.