Warunki użytkowania dla stron internetowych Ypsomed Polska Sp. z o.o.

Witamy w witrynach internetowych Ypsomed Polska Sp. z o.o. (Ypsomed). 

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych witryn internetowych prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami ich użytkowania. Korzystanie ze stron internetowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków użytkowania. 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi integralną część niniejszych warunków użytkowania. Polityka prywatności znajduje się na tej stronie internetowej w linku umieszczonym w stopce.

Oferta informacyjna

Na stronach internetowych Ypsomed udostępniamy informacje o przedsiębiorstwie oraz naszych produktach i usługach. Zaznaczamy, że wskazówki i informacje zamieszczone na stronach internetowych nie zawierają żadnych porad terapeutycznych. W przypadku problemów zdrowotnych należy koniecznie skontaktować się z lekarzem. Wyłącznie lekarz prowadzący może postawić diagnozę i rozpocząć niezbędną terapię.

Ypsomed zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia oraz usunięcia niniejszych warunków użytkowania, treści, linków oraz odnośników na tych stronach internetowych w każdym momencie bez wcześniejszego poinformowania użytkowników. Aktualna wersja warunków użytkowania znajduje się na stronach internetowych zawsze w tym miejscu. 

Produkty prezentowane na tych stronach internetowych mogą nie być dostępne lub dopuszczone do obrotu w kraju użytkownika. Na podstawie zamieszczonych informacji nie można również wnioskować, że odpowiednie produkty oraz warunki będą dostępne w przyszłości w kraju użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami Ypsomed.

Ograniczenie gwarancji i odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność i aktualność informacji oraz danych publikowanych na naszych stronach internetowych. Pomimo zachowania staranności nie przejmujemy żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność oraz dokładność informacji oraz danych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za brak dostępności oraz dostępu do naszych stron internetowych ani za zakłócenia i przerwy dotyczące funkcji oraz transmisji danych.

Ypsomed nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz straty powstałe wskutek korzystania lub niemożności korzystania z naszych stron internetowych lub też wskutek korzystania z informacji i danych umieszczonych na tych stronach internetowych, lub wynikłe w związku z zaufaniem wobec tych informacji i danych. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także w szczególności wobec szkód spowodowanych przez wirusy lub inne szkodliwe programy a także innych szkód dotyczących urządzenia, programów oraz danych użytkownika.

Łącza

Na naszych stronach internetowych znajdują się bezpośrednie oraz pośrednie odnośniki do zewnętrznych stron internetowych ("łącza") lub istnieje możliwość otwarcia tych stron internetowych poprzez łącza. Wstawiamy łącza tylko do takich stron internetowych, w których w momencie linkowania nie rozpoznaliśmy treści niezgodnych z prawem. Ypsomed nie ma jednak żadnego wpływu na aktualny oraz przyszły wygląd oraz treść podlinkowanych stron osób trzecich lub stron internetowych, które posiadają odnośniki do naszej strony.

Linkowanie stron przez Ypsomed nie jest jednoznacznie z wyrażaniem opinii o treściach stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści oraz dostępność zewnętrznych stron internetowych ani za ich zgodność z obowiązującymi przepisami, czy też za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z tych stron lub samego uzyskiwania dostępu do nich. Zamieszczanie linków do innych stron internetowych służy wyłącznie ułatwieniu korzystania z naszych stron internetowych.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści tych stron internetowych a także teksty, obrazy, fotografie, ilustracje, grafiki, logo, symbole, nazwy, nazwy produktów oraz firm są chronione prawem autorskim.

Użytkownicy są uprawnieni do wyświetlania stron internetowych i publikowanych na nich informacji i danych. Ponadto mogą drukować, kopiować, pobierać i zapisywać treści, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • Wykorzystanie treści ogranicza się wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnego użytkowania lub jest związane z kontaktami biznesowymi z Ypsomed.
  • Użytkownik nie dokonuje żadnych zmian treści, informacji dotyczących praw autorskich lub chronionych ustawowo znaków towarowych.
  • Użytkownik nie publikuje wykorzystywanych przez siebie treści na innych stronach internetowych.

Każde wykorzystanie treści wykraczające poza wyżej wymienione, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Ypsomed.

Prognozy

Strony internetowe Ypsomed mogą zawierać prognozy dotyczące rozwoju Ypsomed. Wypowiedzi dotyczące przyszłości są obarczone znaczną niepewnością odnośnie technicznych, gospodarczych oraz finansowych czynników, na które często nie mamy żadnego wpływu. Faktyczne rezultaty mogą więc znacznie odbiegać od tych, zawartych w wypowiedziach dotyczących przyszłości. Ypsomed zrzeka się wszelkich obowiązków dotyczących korekty oraz aktualizacji prognoz pod względem nowych informacji, zdarzeń lub rozwiązań.

Kontakt / opinia użytkownika / wiadomości e-mail

Chętnie poznamy Państwa opinie o naszych produktach oraz naszej stronie internetowej i prześlemy dodatkowe materiały informacyjne.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, e-mailem lub telefonicznie. Informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych zawiera nasza polityka prywatności.

E-maile oraz wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularza internetowego nie są szyfrowane. Nie możemy zatem zapobiec ewentualnemu wyświetlaniu lub zmianie przekazywanych treści przez osoby trzecie. Przekazywanie treści odbywa się zatem na własną odpowiedzialność użytkownika.

 

Zobowiązanie

Jeżeli na stronie Ypsomed nie ma wyraźnej innej adnotacji, zamówienia dokonane przez Internet są wiążące dopiero po otrzymaniu od Ypsomed pisemnego potwierdzenia.

Wiadomości wysyłane do Ypsomed za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem nie posiadają żadnej mocy prawnej. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczone nam wiadomości były opracowywane w rozsądnym terminie, jednak nie gwarantujemy, że odpowiemy na nie w oczekiwanym czasie. W szczególności nie należy interpretować opóźnionej odpowiedzi lub braku odpowiedzi na wiadomości jako zgody lub odmowy wyrażonej przez Ypsomed.

Zakup papierów wartościowych

W ramach treści niniejszych stron internetowych Ypsomed nie składa żadnej oferty ani nie zachęca do zakupu akcji, czy też handlu akcjami lub papierami wartościowymi Ypsomed Holding AG i nie należy też w ten sposób interpretować podanych treści. Przed podjęciem decyzji o zakupie lub handlu prosimy o zasięgnięcie informacji u niezależnego doradcy finansowego.

Stan: luty 2018