Vilkår for å bruke nettsidene til Ypsomed

Velkommen til nettsidene til Ypsomed.

Les vilkårene for bruk nøye før du går inn på og bruker nettsidene våre. Ved å bruke internettsidene, samtykker du i disse bruksvilkårene.

Personvernerklæringen er en integrert del av disse bruksvilkårene. Du finner den på denne nettsiden på link i bunnteksten.

Informasjonstilbud

På nettsidene til Ypsomed informerer vi deg om foretaket, produktene og tjenestene våre. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at merknadene og informasjonen på disse nettsidene ikke er råd om behandling. Dersom du har helseproblemer, bør du absolutt oppsøke en lege. Kun din behandlende lege kan stille en diagnose og starte nødvendig behandling.

Ypsomed forbeholder seg retten til alltid og uten forutgående varsel å endre, supplere eller slette disse bruksbetingelsene, lenkene eller henvisninger på disse nettsidene. Den aktuelle versjonen til de gjeldende bruksvilkårene finner du alltid på dette stedet på nettsidene.

Produktene som vises på disse nettsidene er muligens ikke tilgjengelig i ditt land eller tillatt å selge. Ut fra informasjonen kan du heller ikke finne ut om respektive produkter og betingelser vil bli tilgjengelig i ditt land. For å få mer detaljert informasjon om produktene og informasjon generelt kan du kontakte de lokale Ypsomed-representantene.

Garanti- og ansvarsbegrensning

Vi gjør vårt beste for at opplysninger og data som publiseres på våre nettsider skal være korrekte og oppdaterte. På tross av et samvittighetsfullt arbeid, kan vi ikke påta oss noe ansvar for at informasjon og data er oppdatert, korrekt, fullstendig og nøyaktig. Vi påtar oss ikke noe ansvar for at våre nettsider hele tiden er tilgjengelige, og heller ikke for at funksjonene og dataoverføringen skjer feilfritt og uten avbrudd.

Ypsomed er ikke ansvarlig for skader eller ulemper som har oppstått som følge av bruk eller at det ikke er mulig å bruke våre nettsider, eller fordi du har brukt informasjon og data på disse nettsidene eller at du har stolt på dem. Denne ansvarsbegrensningen gjelder særlig også for skader som måtte forårsakes av virus eller andre skadelige programmer, eller på annen måte, på maskinen din, programmene dine eller dataene dine.

Koblinger

På våre nettsider finner du direkte og indirekte referanser til eksterne nettsider ("koblinger"), eller du kan åpne disse nettsidene via "koblinger" til andre nettsider. Vi oppretter bare koblinger til nettsider hvor vi på tidspunktet når koblingen opprettes, er klar over at disse sidene ikke har innhold som er i strid med gjeldende lovverk. Ypsomed har imidlertid ingen innflytelse på den aktuelle og fremtidige utformingen og innholdet fra lenkede sider som tilhører tredjepart eller til nettsider som er koblet til vår side.

Ypsomed uttrykker med koblingen ingen mening om innholdet på nettsidene til tredjepart. Vi påtar oss ikke noe ansvar for innholdet eller tilgjengeligheten til eksterne nettsider, og er ikke ansvarlig for at de følger de gjeldende lovene eller for skader eller ulemper som oppstår på grunn av bruk av slikt innhold eller kun på grunn av at man går inn på disse sidene. Koblingen til andre nettsider brukes kun til å forenkle bruken av våre nettsider.

Opphavsrett og andre eiendomsretter

Alt innholdet på disse nettsidene, som tekst, bilder, fotografier, illustrasjoner, grafikk, logoer, symboler, navn, produkt og foretaksbetegnelser er beskyttet av opphavsrett.

Du har lov til å se på nettsidene og informasjon og data som er gjengitt på dem på skjermen. I tillegg kan du skrive ut, kopiere, laste ned og lagre innholdet hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Bruken begrenser seg kun til privat, ikke-kommersiell bruk eller den skjer i forbindelse med en forretningsmessig samhandling med Ypsomed.
  • Du avstår fra enhver endring av innholdet, merknader til opphavsrettigheter eller lovbeskyttede varemerkerettigheter.
  • Du publiserer ikke innholdet som du bruker på andre nettsider eller medier.

For all annen bruk, spesielt enhver form for kommersiell bruk, må du på forhånd ha skriftlig tillatelse fra Ypsomed.

Prognoser

Nettsidene til Ypsomed kan inneholde prognoser for utviklingen av Ypsomed. Slike uttalelser som er ment for fremtiden, er forbundet med høy grad av usikkerhet, både når det gjelder tekniske, forretningsmessige, økonomiske og finansielle faktorer, og er ofte utenfor vår kontroll. De fremtidige faktiske resultatene kan avvike vesentlig fra de fremtidsrettede uttalelsene. Ypsomed fraskriver seg enhver forpliktelse om å korrigere eller oppdatere prognoser på grunn av ny informasjon, nye hendelser eller ny utvikling.

Kontakt / din mening / e-post

Vi ser frem til å høre din mening om våre produkter og vår nettside, og sender deg også gjerne mer informasjonsmateriell.

Du kan kontakte oss via kontaktskjemaet på vår nettside, på e-post eller på telefon. Hvordan vi håndterer opplysningene dine, finner du i vår Personvernerklæring.

E-poster og nyheter som du sender via et nettskjema, blir ikke kryptert. Vi kan ikke forhindre at innhold som blir formidlet på denne måten, blir sett og endret av tredjepart. Overføringen skjer derfor på egen risiko.

Forpliktelse

Med mindre Ypsomed uttrykkelig angir noe annet på den aktuelle nettsiden, er bestillinger på internett først bindende når du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra Ypsomed.

Meldinger som du sender til Ypsomed via nettsiden eller på e-post, har ingen rettslig virkning. Vi bestreber oss på å behandle meldingene du sender innen rimelig tid, men vi garanterer ikke å behandle dem innenfor den tiden du ber om. Du kan ikke tolke et sent svar eller at du ikke får noe svar på slike meldinger som et juridisk relevant samtykke eller som et avslag fra Ypsomed.

Kjøp av verdipapirer

Med innholdet på disse nettsidene tilbyr ikke Ypsomed deg verken et tilbud eller en oppfordring til kjøp eller salg av aksjer eller andre verdipapirer fra Ypsomed Holding AG, du må heller ikke tolke det som en anbefaling ut fra dette. Skaff deg informasjon hos en uavhengig finansrådgiver før du bestemmer deg for kjøp eller salg.

Status: Februar 2018