Brugsbetingelser for Ypsomed Danmark's internetsider

Velkommen på internetsiderne for Ypsomed Danmark (Ypsomed).

Læs venligst vores brugsbetingelser omhyggeligt igennem, før du går ind på og bruger vores internetsider. Ved at bruge internetsiderne accepterer du disse brugsbetingelser.

Databeskyttelseserklæringen er en integreret del af disse brugsbetingelser. Disse kan findes på denne internetside via Link i sidefoden.

Informationstilbud

På Ypsomeds internetsider informerer vi dig om virksomheden, vores produkter og services. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at kommentarer og informationer på disse internetsider ikke indeholder terapeutiske råd. I tilfælde af sundhedsmæssige problemer skal du under alle omstændigheder opsøge en læge. Det er udelukkende den behandlende læge, der er i stand til at stille en diagnose og foranledige den nødvendige behandling.

Ypsomed forbeholder sig til enhver tid og uden varsel ret til at ændre, supplere eller slette disse betingelser, indhold, links eller henvisninger på disse internetsider. Den aktuelle version af de respektive brugsbetingelser kan altid findes på dette sted på internetsiderne.

De produkter, der er vist på disse internetsider, er muligvis ikke tilgængelige eller godkendte til salg i dit land. Ud fra informationerne kan det heller ikke udledes, hvorvidt de relevante produkter og vilkår vil være tilgængelige i dit land i fremtiden. Kontakt venligst lokale Ypsomed-repræsentanter med henblik på at indhente detaljerede informationer om produkterne.

Begrænsning af garanti og ansvar

Vi bestræber os på at sikre, at de informationer og data, som vi har offentliggjort på vores hjemmesider, er korrekte og aktuelle. På trods af al omhu påtager vi os intet ansvar for informationernes og dataenes aktualitet, rigtighed, fuldstændighed og nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar for konstant tilgængelighed og adgang til vores internetsider og heller intet ansvar for, at funktionerne og dataoverførslen foregår fejlfrit og uden afbrydelse.

Ypsomed er ikke ansvarlig for skader eller ulemper, der er forårsaget af dig som følge af brugen eller ikke-mulig brug af vores internetsider, eller fordi du har brugt eller har stolet på informationer og data på disse internetsider. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især også for skader, som er forårsaget af vira eller andre skadelige programmer eller på anden måde har beskadiget dit computerudstyr, dine programmer eller dine data.

Links

På vores internetsider kan du finde direkte og indirekte referencer til eksterne hjemmesider ("Links"), eller du kan åbne disse hjemmesider via links på andre internetsider. Vi lægger kun links på internetsider, hvor vi på tidspunktet for linkets oprettelse ikke ikke kunne erkende noget ulovligt indhold. Ypsomed har dog ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design samt indholdet af linkede sider tilhørende tredjeparter eller på internetsider, der linker til vores side.

Ypsomed udtrykker med linket ingen holdning til indholdet på tredjepartens internetsider. Vi påtager os intet ansvar for indholdet eller tilgængeligheden ved tredjeparters internetsider og er ikke ansvarlige for deres overholdelse af gældende lovgivning eller for eventuelle skader eller ulemper, som opstår for dig ved brug af sådant indhold eller udelukkende ved adgangen til disse sider. Links til andre internetsider tjener kun til at lette brugen af vores internetsider.

Ophavsret og andre ejendomsrettigheder

Alt indhold på denne hjemmeside, såsom tekster, billeder, fotografier, illustrationer, grafik, logoer, symboler, navne, produkt- og virksomhedsnavne er ophavsretligt beskyttet.

Du har lov til at se internetsiderne og de informationer og data, der vises på skærmen. Du kan desuden udskrive, kopiere, downloade og gemme indholdet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Brugen er begrænset til din private, ikke-kommercielle brug eller i forbindelse med en forretningsmæssig interaktion med Ypsomed.
  • Du afstår fra enhver ændring af indhold, henvisninger til ophavsrettigheder eller lovligt beskyttede varemærker.
  • Det indhold, du har brugt, må ikke offentliggøres på andre internetsider eller medier.

For enhver anden yderligere brug, især enhver form for kommerciel brug, skal du have forudgående, skriftlig tilladelse fra Ypsomed.

Prognoser

Ypsomeds internetsider kan indeholde prognoser om udviklingen af Ypsomed. Sådanne fremadrettede udsagn er forbundet med betydelige usikkerheder vedrørende tekniske, forretningsmæssige, økonomiske og finansielle faktorer, som ofte er uden for rækkevidden af vores kontrol. De fremtidige, faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn. Ypsomed fraskriver sig enhver forpligtelse til at rette eller opdatere prognoser på grund ny information, hændelser eller udvikling.

Kontakt / din mening / e-mails

Vi glæder os til at høre din mening om vores produkter og vores internetside og er sender dig gerne yderligere informationsmateriale.

Du kan kontakte os via kontaktformularen på vores internetside, pr. e-mail eller telefon. Hvordan vi omgås dine data, kan du du se i vores Databeskyttelseserklæring.

E-mails og meddelelser, der sendes via en webformular, krypteres ikke. Vi kan ikke forhindre, at sådanne, overførte indhold kan ses og ændres af tredjeparter. Overførslen sker derfor på egen risiko.

Forpligtelse

Medmindre andet er angivet af Ypsomed på den pågældende internetside, er bestillinger via internettet kun bindende, hvis du har modtaget skriftlig bekræftelse fra Ypsomed.

Meddelelser, der rettes til Ypsomed via hjemmesiden eller pr. e-mail, har ingen retlig virkning. Vi bestræber os på at behandle dine indsendte meddelelser inden for en brugbar frist, men vi garanterer ikke for at klare dem på den tid, du har anmodet om. I særdeleshed kan et forsinket svar på eller tavshed om sådanne meddelelser hverken fortolkes som et juridisk relevant samtykke eller som en afvisning fra Ypsomeds side.

Køb af værdipapirer

Ypsomed fremlægger dig med indholdet på disse sider ikke noget tilbud om eller opfordring til at købe eller handle med Ypsomed-aktier eller andre Ypsomed Holding-værdipapirer, og der skal heller ikke udledes en anbefaling heraf. Indhent information fra en uafhængig, finansiel rådgiver, før du beslutter dig for at købe eller handle.

Stand: Februar 2018