För att välja den insulinpump som bäst svarar mot dina behov, måste du veta vad din behandling kräver – och vilken insulinpump som uppfyller det bäst. Det finns ingenting som ”den bästa insulinpumpen för alla pumpanvändare”. Valet kommer alltid att baseras på din livsstil och vad du personligen föredrar.

En insulinpump garanterar en kontinuerlig tillförsel av insulin och härmar på det sättet kroppens naturliga frisättning. Hur mycket som behövs per timme varierar från person till person, och kan därför justeras individuellt. Syftet med en insulinpump är att ge en bättre reglering av din blodglukosnivå.

Traditionella insulinpumpar (konventionell pump)

En traditionell insulinpump är kopplad till kroppen via ett infusionsset (en slang). Infusionssetet behöver normalt bytas ut varannan till var tredje dag. Insulinet förvaras i ampuller som sätts in i pumpen. För de flesta modeller behöver användaren själv fylla ampullerna. Till mylife YpsoPump går det att använda förfyllda insulinampuller. Alternativt kan du själv fylla ampuller med det insulin som du föredrar.

Traditionella insulinpumpar finns i olika storlekar. Det gäller även längden på slangar och längden på kanyler (nålar av stål eller mjuk plast) i infusionsseten. Det är ju viktigt att du kan bära pumpen bekvämt.

mylife YpsoPump

mylife YpsoPump är en traditionell insulinpump. Planerade nyheter inom mylife Loop Program1 kommer att göra det möjligt för dig att ge en fjärrutlöst bolus via mylife App på din smarttelefon och att använda insulinpumpen mylife YpsoPump i ett självstyrande (closed loop) system. Dessutom kan mylife App kopplas till ett system för kontinuerlig blodglukosmätning (CGM). Då kommer du att ha tillgång till alla data från insulinpumpen i mylife App.

Patchpumpar

En patchpump är en insulinpump som kopplas direkt på huden — till exempel på buken, armen eller sätet. Den ger insulin genom en kanyl på pumpens baksida. Pumpen måste bytas regelbundet, så det gör den olämplig för dem som behöver höga insulindoser (t.ex. mer än 200 enheter under tre dagar).

Som med traditionella (konventionella) pumpar måste du för patchpumpar ange en basalinsulinmängd som ska ges som en basalprofil. En patchpump är fäst mot huden och kan inte tas bort medan den används. Därför behövs det ingen infusionsslang, men den fördelen ger också nackdelen att pumpen måste bäras fäst mot huden hela tiden. En del patchpumpar fjärrstyrs, och du måste då alltid ha med dig fjärrkontrollen.

Hur väljer jag insulinpump?

Hur gör du det bästa valet för din situation? Det blir lättare för dig att välja rätt om du tar hänsyn till följande:

 • Föredrar jag en konventionell pump eller en patchpump?
 • Hur viktigt är insulinpumpens mått och vikt? Tänk på att du kommer att bära pumpen dygnet runt.
 • Vill du arbeta med förfyllda insulinampuller eller accepterar du att du behöver fylla ampullerna med insulin själv?
 • Hur viktigt är det för dig att den är lättanvänd`?
 • I vilken utsträckning är boluskalkylatorn lämplig för att föra in glukosvärden som mätts med Flash Glucose Monitoring (FGM), kontinuerlig glukosmätning (Continuous Glucose Monitoring (CGM)) eller blodglukosmätare?
 • Vill du ha boluskalkylatorn med dina behandlingsdata som en app på din mobiltelefon?
 • Vill du kunna ge en bolus via en app på din mobiltelefon, utan att behöva ta fram pumpen?
 • Hur viktigt är det att pumpen kan kopplas till en CGM- eller FGM-sensor?

Beställa insulinpump

Föredrar du redan en viss pump? Då rekommenderar vi att du talar med ditt diabetesteam. De kan bedöma om den pump som du föredrar verkligen passar för dina behov. Efter det kan du och teamet börja att beställa pumpen och ställa in den för dina individuella behov.

Processen att välja och beställa insulinpumpen i Sverige:
I Sverige kan valet påverkas av upphandlingar som ser olika ut runt om i landet. Dock kan man ofta få dispens för ej upphandlade produkter om produkten anses vara bäst just för dig.

 1. Passar den pump som du vill ha för dina behov?
 2. Diskutera valet med ditt diabetesteam.
 3. Välj.
 4. Diabetesteamet gör en beställning.
 5. Pumpen levereras så snart beställningen är gjord.
 6. Tillverkaren förser dig med information om hur du använder och underhåller den.
 7. Tillsammans med diabetesteamet och ofta med en representant för företaget lär du dig hur du ställer in pumpen för dina individuella behov.
 8. Teamet förskriver det förbrukningsmaterial och de hjälpmedel du behöver.

1 mylife Loop Program: Den beskrivna nyheten är för närvarande under utveckling. Egenskaper och prestanda för framtida teknologier kan variera. Åtkomst till framtida teknologier är beroende av myndigheters godkännande.