Abyste si mohli vybrat inzulinovou pumpu, která vám bude nejlépe vyhovovat, je nutné si promyslet, jaké jsou vaše požadavky na léčbu. Neexistuje žádná „nejlepší inzulinová pumpa“ pro všechny uživatele. Volba bude vždy záviset na vašem životním stylu a vašich osobních preferencích.

Inzulinová pumpa zajišťuje nepřetržité podávání inzulinu a tím napodobuje přirozenou sekreci inzulinu v těle. Množství potřebného inzulinu za hodinu se u každého jedince liší, a proto je individuálně nastavitelné. Účelem inzulinové pumpy je lepší regulace glykémie.

Klasické inzulinové pumpy

Klasická inzulinová pumpa je spojena s tělem infuzním setem (hadičkou). Tento infuzní set se obvykle musí vyměňovat jednou za 2 až 3 dny. Inzulin je uchováván v zásobnících, které se vkládají do pumpy. U většiny modelů si uživatelé musí plnit zásobníky sami. Pro pumpu mylife YpsoPump jsou k dispozici předplněné inzulinové zásobníky, které jsou připravené ihned použití; nebo si také můžete naplnit zásobník svým preferovaným inzulinem.

Klasické inzulinové pumpy se vyrábějí v různých velikostech. Totéž platí o délce hadiček a kanyl (jehlička ocelová nebo z ohebného plastu), které jsou součástí infuzních setů. A konečně je důležité, aby se vám pumpa nosila pohodlně.

mylife YpsoPump

Pumpa mylife YpsoPump je klasické inzulinová pumpa. Plánované inovace v programu mylife Loop Program1 vám umožní podávat si bolus dálkovým ovládáním pomocí aplikace mylife App v telefonu a používat inzulinovou pumpu mylife YpsoPump v systému uzavřené smyčky. Aplikace mylife App může být navíc spárována se systémem pro kontinuální monitorování glykémie (CGM). Pak budete mít všechny údaje z inzulinové pumpy a ze snímače k dispozici v aplikaci mylife App.

Jak si inzulinovou pumpu vybrat?

Jak si vybrat nejlepší možnost pro specifické situace? Správná volba bude snadnější, když zvážíte následující:

 • Jak důležitá je velikost a váha inzulinové pumpy? Nezapomeňte, že pumpu budete nosit 24 hodin denně.
 • Chcete raději používat předplněné inzulinové zásobníky připravené ihned použití, anebo vám nevadí, že budete muset plnit zásobníky inzulinem sami?
 • Je pro vás důležité, jak snadno se pumpa ovládá?
 • Nakolik vám k zadávání hodnot glykémie naměřených snímačem, kontinuálního monitoru glykémie (CGM) nebo glukometrem vyhovuje bolusový kalkulátor?
 • Chcete mít bolusový kalkulátor s údaji o své léčbě jako aplikaci v telefonu?
 • Chcete mít možnost podávat si bolus pomocí aplikace v telefonu, bez manipulace s pumpou?

Objednání inzulinové pumpy

Již jste si vybrali svoji inzulinovou pumpu? Pak vám doporučujeme poradit se se svým lékařem. Ten posoudí, jestli tato pumpa skutečně vyhovuje vašim potřebám. Potom si můžete společně se svým lékařem objednat pumpu a nastavit ji tak, aby vyhovovala vašim individuálním potřebám.

Proces výběru a objednání inzulinové pumpy v České republice:

 1. Vyhovuje pumpa, o kterou máte zájem, vašim potřebám?
 2. Proberte svou volbu s lékařem a rozhodněte se.
 3. Lékař vypíše poukazy na pumpu a spotřební materiál, které jsou zaslány ke schválení pojišťovně.
 4. Jakmile budou poukazy schváleny, zašle Vám smluvní distributor firmy Ypsomed Vaši inzulinovou pumpu a příslušný spotřební materiál.
 5. S pomocí zdravotnického personálu a obchodního zástupce společnosti Ypsomed se naučíte nastavit pumpu tak, aby vyhovovala vašim individuálním potřebám.

1 mylife Loop Program: Zde popsaná inovace je v současnosti ve vývoji. Funkce a technické parametry budoucích technologií se mohou lišit. Přístup k budoucím technologiím je podmíněn schválením regulačních úřadů.