Risker vid återanvändning

Om kanylen används flera gånger finns följande risker:

 • Redan efter en användning blir kanylspetsen trubbigare, dess glidfilm kan nötas bort och kanylspetsen kan missformas:
  • Injektionerna blir smärtsammare.
  • Små skador i huden eller blåmärken kan uppkomma.

 

 • Pennkanylen är inte längre steril efter en användning:
  • Återanvändning är ohygienisk.
  • Infektionsrisken ökar.

 

 • Insulinet kan utkristalliseras i pennkanylen:
  • Kanylen kan täppas till, så att en säker insulindosering inte längre kan garanteras.
  • Det kan leda till doseringsfel och oväntat höga blodglukosvärden.

 

 • Bildning eller utbredning av luftbubblor i ampullen:
  • Insulinet kan (under förvaringen) droppa ur kanylen.
  • Insulindoseringen blir inte noggrann.
Ny kanyl

Ny kanyl

Kanyl efter flera gångers användning

Kanyl efter flera gångers användning

Kanyl efter flera gångers användning, med fastsittande vävnadsrester

Kanyl efter flera gångers användning, med fastsittande vävnadsrester