Ryzyko związane z wielokrotnym użyciem

Ponowne użycie igły do wstrzykiwacza może wiązać się z ryzykiem opisanym poniżej:

 • Po jednokrotnym użyciu igła do wstrzykiwacza ulega w pewnym stopniu stępieniu, pokrywająca ją warstwa substancji poślizgowej ściera się, a końcówka igły może ulec
  zniekształceniu, co oznacza, że:
  - wstrzyknięcia mogą być bardziej bolesne,
  - może dojść do powstania niewielkich urazów lub zasinień.
 • Po pierwszym użyciu igła do wstrzykiwacza nie jest już jałowa, co oznacza, że:
  - jej ponowne użycie jest niehigieniczne,
  - wzrasta ryzyko zakażenia.
 • W igle do wstrzykiwacza może dojść do krystalizacji insuliny, co oznacza, że:
  - igła do wstrzykiwacza może być niedrożna, a więc nie ma już gwarancji bezpiecznego podania insuliny;
  - może to prowadzić do błędów dawkowania i nieoczekiwanego wzrostu glikemii.
 • We wkładzie mogą pojawić się pęcherzyki powietrza lub rozmiar już obecnych może ulec zwiększeniu, co oznacza, że:
  - z igły do wstrzykiwacza mogą wydostawać się krople insuliny (podczas przechowywania),
  - dawki insuliny będą nieprawidłowe.

Nowa igła do wstrzykiwacza

Igła po wielokrotnym użyciu

Igła po wielokrotnym użyciu z pozostałościami tkanki