Ryzyko związane z wielokrotnym użyciem

Ponowne użycie igły do wstrzykiwacza może wiązać się z ryzykiem opisanym poniżej:

 • Po jednokrotnym użyciu igła do wstrzykiwacza ulega w pewnym stopniu stępieniu, pokrywająca ją warstwa substancji poślizgowej ściera się, a końcówka igły może ulec
  zniekształceniu, co oznacza, że:
  - wstrzyknięcia mogą być bardziej bolesne,
  - może dojść do powstania niewielkich urazów lub zasinień.
 • Po pierwszym użyciu igła do wstrzykiwacza nie jest już jałowa, co oznacza, że:
  - jej ponowne użycie jest niehigieniczne,
  - wzrasta ryzyko zakażenia.
 • W igle do wstrzykiwacza może dojść do krystalizacji insuliny, co oznacza, że:
  - igła do wstrzykiwacza może być niedrożna, a więc nie ma już gwarancji bezpiecznego podania insuliny;
  - może to prowadzić do błędów dawkowania i nieoczekiwanego wzrostu glikemii.
 • We wkładzie mogą pojawić się pęcherzyki powietrza lub rozmiar już obecnych może ulec zwiększeniu, co oznacza, że:
  - z igły do wstrzykiwacza mogą wydostawać się krople insuliny (podczas przechowywania),
  - dawki insuliny będą nieprawidłowe.
New pen needle

New pen needle

Nowa igła do wstrzykiwacza

Pen needle after multiple use

Pen needle after multiple use

Igła po wielokrotnym użyciu

Pen needle after multiple use with tissue residue attached

Pen needle after multiple use with tissue residue attached

Igła po wielokrotnym użyciu z pozostałościami tkanki