Vad behöver jag veta för att mäta på rätt sätt?

Här är lite allmän information. Läs bruksanvisningen till din blodsockermätare. Där finns mer information.

Förberedelse

  • Samla ihop all mätutrustning, såsom blodsockermätare, teststickor, provtagare och lancett, din dagbok och en penna.
  • Om du tar blod från fingret, ska du tvätta dina händer med tvål och varmt vatten innan du tar blodprovet. Detta är mycket viktigt, eftersom glukos utsöndras när du svettas, och detta kan påverka de blodsockervärden som mäts.
  • Sockerrester på fingrarna kan leda till mycket höga blodsockervärden. Varmt vatten underlättar också blodflödet, vilket gör det lättare att få en droppe blod. Torka dina händer noga efter tvätt.
  • Använd inte desinfektionsspray eller alkohol. Under normala hygieniska förhållanden behövs ingetdera och värdena kan förändras om det finns rester kvar på huden.

Blodprovstagning

  • Se till att fingertoppen är torr innan du tar en droppe blod.
  • Genom att ställa in olika stickdjup på provtagaren kan du lätt och ganska smärtfritt få en droppe blod från sidan av fingertoppen.
  • Tryck bara försiktigt för att få fram bloddroppen. Om du kramar hårt, kan blodet spädas ut med vävnadsvätska.
  • Med de moderna blodsockermätarna kan du ta blod från andra delar av kroppen, såsom underarmen, handflatan eller tummen, för att skona dina fingertoppar.

Applicering av blodet

De flesta teststickor till dagens moderna blodglukossystem suger snabbt upp blodet med hjälp av kapillärkraft.