Korrekt måling – hvad skal jeg vide?

Her finder du nogle generelle oplysninger. Du kan også se nærmere oplysninger i vejledningen til blodsukkerapparatet.

Klargøring

  • Saml alt måleudstyr, så som blodsukkerapparat, teststrimler, fingerprikker og lancet, din dagbog og et skriveredskab.
  • Hvis du tager blod fra en finger, skal du vaske hænder med varmt vand og sæbe, før du tager blodprøven. Dette er meget vigtigt, fordi der udskilles sukker (glukose), når du sveder, og dette kan påvirke de målte blodsukkerværdier.
  • Sukkerrester på fingrene kan medføre for høje blodsukkerværdier. Varmt vand får også blodet til at strømme bedre og gør det lettere at få en dråbe blod frem. Tør hænderne omhyggeligt efter vask.
  • Brug ikke desinficerende spray eller sprit. Under normale hygiejniske forhold er ingen af delene nødvendige, og værdierne kan blive ændret, hvis der findes rester på huden.

Blodprøvetagning

  • Kontrollér, at din fingerspids er tør, før du tager blod fra fingeren. Ellers kan det kemiske resultat i testområdet blive forvrænget og medføre, at der måles falske værdier.
  • Ved at prikke i forskellige dybder med en lancet kan du nemt og relativt smertefrit få en dråbe blod frem fra siden af fingerspidsen.
  • Pres kun forsigtigt for at få bloddråben ud. Hvis man trykker kraftigt, risikerer man at fortynde blodet med vævsvæske.
  • De mest moderne blodsukkerapparater giver dig mulighed for at udtage blod fra andre dele af kroppen, så som underarmen, håndfladen eller tommelfingeren, for at beskytte fingerspidserne

Påføring af blodet

Den bedste måde at påføre blod på teststrimlen afhænger af, hvilket apparat der bruges. Du bør følge vejledningen nøje. Visse systemer tillader dig at berøre testområdet med fingeren. I så fald har udsmøring af blodet ingen indvirkning på måleresultatet. Andre systemer reagerer på denne procedure ved at give forkerte blodsukkerværdier.