mylife Stories

Ypsomed blir partner med Dexcom

Vi har just blivit partner till Dexcom för att förbättra ditt system för diabetesbehandling. Det samarbetet gör att du kan använda Dexcoms G6-system för kontinuerlig glukosmätning (CGM) som en del av mylife Diabetescares behandlingssystem. Tack vare det samarbetet kommer du därför att kunna se såväl data från mylife YpsoPump som Dexcom G6 i din mylife App på din smarttelefon.

Målet för mylife Diabetescare har alltid varit att göra livet med diabetes lättare och att ge dig valfrihet i hanteringen av din behandling. Många ser ett system för CGM (kontinuerlig glukosmätning) som förstahandsvalet för mätning av sina glukosnivåer. Just därför har vi börjat samarbeta med Dexcom, en av världens ledande leverantörer av CGM-system.

Det räcker att uppdatera din mylife App, och du behöver inte byta ut din nuvarande YpsoPump!

Inga fler stick i fingrarna*

Fler och fler personer med typ 1-diabetes använder ett CGM-system i stället för en konventionell BGM (blodglukosmätare). Var femte minut överför Dexcom G6 automatiskt ditt aktuella glukosvärde till mylife App. Till skillnad från andra system för glukosmätning behöver du inte göra något, som till exempel att ta ett blodprov från fingret eller skanna en sensor (som vid flashglukosmätsystem).

Alla behandlingsrelevanta data med ett enda ögonkast

Om du använder vår insulinpump mylife YpsoPump och Dexcoms G6 får du, tack vare vårt samarbete med Dexcom, data från både pumpen och CGM:en på ett och samma ställe: i din mylife App på din smarttelefon.

Att Dexcoms G6 förs in i mylife Diabetescares behandlingssystem ger flera fördelar:

  • Du får varningar från mylife App om ditt glukosvärde är för högt eller för lågt.
  • Du kan alltid diskret komma åt alla behandlingsrelevanta data på ett ställe: din smarttelefon.
  • Med ett ögonkast ser du din glukostend och insulindata i ett sammanhang med din YpsoPump.
  • Dela alla dina data med ditt diabetesteam och vårdgivare via mylife Cloud.

Du behöver inte byta din mylife YpsoPump

Att Dexcoms G6-systemet byggs in medför inte att du behöver byta din nuvarande mylife YpsoPump. Det enda du behöver göra är att bekvämt uppdatera din mylife App från Apple App Store eller Google Play Store. Nödvändiga CGM-inställningar och, om det behövs, sensorkalibreringar, kan du göra direkt i mylife App. Om du redan är hemmastadd med Dexcom G6-appen kommer du att märka att mylife App täcker alla de funktioner som du är van vid, och de kommer att fungera mycket likt dem i Dexcom G6-appen.

Den här CGM-integreringen planeras att vara tillgänglig i slutet av 2020 eller början av 2021.


*Om dina glukosvarningar och avläsningar från G6 inte matchar dina symptom eller förväntningar ska du använda en blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut.


Mer information:

 

Friskrivningsklausul:
mylife Loop Program: Den beskrivna nyheten är för närvarande under utveckling. Egenskaper och prestanda för framtida teknologier kan variera. Åtkomst till framtida teknologier beror av myndigheters godkännande.

Tillbaka