Pokud užíváte inzulín ve více denních injekcích (konvenční inzulinová terapie, MDI), jistě víte, že existuje riziko spojené s podáváním opakovaných dávek inzulinu krátce po sobě (tzv. hromadění inzulinu). Pojem aktivní inzulin možná neznáte, ale je to jeden z nejdůležitějších faktorů inzulinové léčby. Správné chápání aktivního inzulinu je užitečné, protože budete vědět, kolik inzulinu v těle ještě působí. Můžete tak snížit některá rizika spojená s hromaděním inzulinu.1

V tomto článku si řekneme, co je aktivní inzulin, proč je důležitý a jak zapadá do vaší léčby.

Co je aktivní inzulin a proč je důležitý?

Aktivní inzulin nebo také aktivní bolus je množství inzulinu, které je v těle ještě aktivní, ale zatím na něj nemá vliv glykémie (glykémie v krvi nebo CGM) po podání předchozí bolusové injekce. Při injekčním podání rychle působícího inzulinu začíná inzulin obvykle působit přibližně do 15 minut, jeho účinek vrcholí za 1 až 2 hodiny a poté v těle působí 2 až 5 hodin. Podávání většího množství inzulínu během této doby bez zohlednění aktivního inzulinu tak může vést k hromadění inzulinu.1

Obrázek ukazuje snižující se procento aplikovaného inzulinu v čase. Aktivní inzulin začíná podáním injekce inzulinu a končí, jakmile už nesnižuje glykémii v krvi a tkáních (CGM).1

Pro zjednodušení vás lékař možná upozornil, že byste si neměli aplikovat korekční bolus během 3 až 5 hodin po poslední injekci, jinak hrozí riziko hromadění inzulinu. Přesnějším vodítkem pro inzulinovou léčbu ale může být právě aktivní inzulin. Můžete podle něj přesněji vypočítat korekční bolus, protože budete vědět, kolik inzulinu zbývá po předchozích bolusových injekcí, než si aplikujete další.

K čemu je dobré znát aktivní inzulin:1

  • Prevence hypoglykemie
  • Snížení rizika hromadění inzulinu
  • Podávání přesněji vypočítaných dávek inzulinu
  • Větší jistota při podávání korekčních bolusů

Jak se při inzulinové léčbě řídit aktivním inzulinem?

Pokud byste mezi jednotlivými bolusovými injekcemi počkali 5 hodin, snížilo se by se riziko hromadění inzulinu nebo byste se mu mohli vyhnout úplně.1 Pravděpodobně nastanou situace, kdy budete potřebovat další inzulinový bolus ještě před uplynutím této doby. A právě tehdy vám může pomoci znát aktivní inzulin. Pokud si například budete chtít dát svačinu 1 hodinu po injekci a vaše glykémie v krvi bude v cílovém rozmezí, měli byste vzít v úvahu, kolik zbývá aktivního inzulinu. Jestliže ho bude zbývat ještě velké množství, možná si vystačíte s méně injekcemi, protože vám bude zbývat inzulin, který ještě nesnížil glykémii v krvi a ve tkáni (CGM).

Kromě doby, kdy si aplikujete injekci, byste měli aktivní inzulin kontrolovat také v těchto okamžicích:1

  • Před spaním – velké množství aktivního inzulinu může naznačovat, že se glykémie v krvi během noci sníží.
  • Při hypoglykemii – velké množství aktivního inzulinu může naznačovat potřebu dalších sacharidů.
  • Před řízením auta – velké množství aktivního inzulinu může naznačovat, že se glykémie v krvi během řízení sníží.
  • Před cvičením / fyzickou aktivitou – velké množství aktivního inzulinu může naznačovat potřebu dalších sacharidů, aby nedošlo k hypoglykemii.

Abyste pochopili, jak aktivní inzulin funguje, potřebujete znát také dobu působení inzulinu. Zatímco aktivní inzulin udává, kolik inzulinu vám v těle zbývá z předchozích bolusů, doba působení inzulinu udává, jak dlouho inzulin snižuje glykémii. Doba působení inzulinu se může u každého lišit, proto je důležité, aby ji stanovil váš lékař.1

Aplikace mylife App se zabudovanou funkcí Aktivní inzulin

Aplikace mylife App se zabudovanou funkcí Aktivní inzulin.
Aplikace mylife App se zabudovanou funkcí Aktivní inzulin.

Aktivní inzulin se dá vypočítat i ručně, ale může to být složité a nepraktické. Dobrou zprávou je, že funkci Aktivní inzulin najdete ve vaší aplikaci mylife App. V kombinaci s dalšími užitečnými funkcemi, např. elektronickým protokolem a kalkulátoru doporučeného bolusu, můžete zaznamenávat injekce inzulínu, sledovat aktivní inzulin v čase a počítat dávky inzulinu.

Aplikace mylife App je dostupná zdarma v obchodech Apple App Store a Google Play Store. Doporučujeme poradit se s lékařem, který s vámi projde prvotní nastavení a přizpůsobení aplikace včetně určení doby působení inzulinu. Lékař vám také vysvětlí, kdy a jak se můžete odchýlit od doporučené bolusové dávky. Po nastavení budete moci aktivní inzulin sledovat bezpečně a pohodlně v mobilním zařízení.

Seznamte se s naší nabídkou produktů, které pomáhají lidem užívajícím několik injekcí denně, např. s aplikací mylife App.

Upozornění:

Obsah má pouze informativní charakter a nenahrazuje konzultaci s odborníkem, diagnózu nebo léčbu. S dotazy k výpočtu bolusu, aktivnímu inzulinu a léčbě se vždy obracejte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.

1 John Walsh, P.A. a Ruth Roberts, M.A., Pumping Insulin, 6th edition, Torrey Pines Press, 2017.