Seznamte se interaktivním způsobem s inzulinovou pumpu mylife YpsoPump

Pro osoby s diabetem je přechod z MDI (více injekcí denně) na inzulinovou pumpu zásadní rozhodnutí, které musí být pečlivě zváženo. I výměna pumpy za jiný model je velký krok. Proto je velmi důležité seznámit se nejdříve s funkcemi pumpy, o kterou se zajímáte.

V aplikaci YpsoPump Explorer app vám nabízíme možnost interaktivně si vyzkoušet ovládání pumpy mylife YpsoPump.

YpsoPump Explorer app
S aplikací YpsoPump Explorer app dostáváte možnost interaktivně si pumpu mylife YpsoPump prozkoumat.

Chcete si ovládání inzulinové pumpy mylife YpsoPump vyzkoušet, aniž byste ji fyzicky drželi v ruce? S naší aplikací YpsoPump Explorer app máte nyní možnost vyzkoušet si pumpu snadno a pohodlně na svém mobilním telefonu.

Virtuální 3D simulátor

Prohlédněte si pumpu mylife YpsoPump pomocí 3D simulátoru pumpy, který je součástí aplikace. Díky simulátoru si uvědomíte, jak je pumpa mylife YpsoPump malá, protože je zobrazena v původní velikosti.

Se simulátorem pumpy si můžete virtuálně prohlédnout:

  • Všechny funkce pumpy
  • Otočení virtuálního modelu pumpy o 360°
  • Vysvětlení všech součástí pumpy a ikon na dotykové obrazovce

Komentované prohlídky funkcí pumpy mylife YpsoPump

Funkce pumpy můžete prozkoumat pomocí 3D simulátoru, ale také při virtuálních komentovaných prohlídkách funkcí pumpy. Tyto komentované prohlídky vám krok po kroku poskytnou vyčerpávající návod, textový i hlasový, k využití funkcí pumpy. Seznámíte se s intuitivním ovládáním pumpy mylife YpsoPump.

Můžete využít více než 10 různých komentovaných prohlídek funkcí, jako jsou např.:

  • podání bolusu,
  • naprogramování bazálního dávkování,
  • výměna zásobníku,
  • výměna infuzního setu.

Úvod do řízení léčby mylife Digital

Aplikace YpsoPump Explorer app vám navíc dává informace k řízení léčby mylife Digital včetně informací o aplikaci mylife App s integrovaným bolusovým kalkulátorem. Můžete se také dozvědět o programu mylife Software, ve kterém můžete sdílet údaje o své léčbě se zdravotnickými pracovníky.

Aplikace obsahuje také přehled a vysvětlení všech ikon na dotykové obrazovce a rovněž recenze uživatelů pumpy mylife YpsoPump.

Aplikace YpsoPump Explorer app je kompatibilní s iOS i s Androidem a získáte ji zdarma. Je k dispozici v obchodech Apple App Store a Google Play Store.

Upozornění:

Aplikace YpsoPump Explorer app je určena pouze k demonstračním účelům. Není určena k rozhodnutím o léčbě a nenahrazuje uživatelskou příručku pumpy mylife YpsoPump, ve které jsou uvedeny kompletní informace o používání systému mylife YpsoPump.