Egenskaper och funktioner i mylife App

Vårt senaste tillskott: Diskret bolusdosering direkt från din smarttelefon till din pump

Ge bolusar diskret från din smarttelefon – utan att vidröra pumpen. Du kan dosera bolusar med eller utan användning av förslag från boluskalkylatorn.

Grundläggande hantering av behandlingen

 • Hemskärm med en översikt över de senaste behandlingsvärdena, som blodglukos, bolusinsulin, basaldos och disponibelt insulin
 • Två behandlingslägen: pumpbehandling och pennbehandling
 • Enkel trådlös dataöverföring från mylife YpsoPump och valda mylife blodglukosmätare
 • Inbyggd lättanvänd kalkylator för bolusförslag med funktion för disponibelt insulin
 • Val mellan två bolusberäkningsmetoder
 • Behandlingsloggbok
 • Grundläggande statistik för blodglukos och insulinförbrukning
 • Export av PDF- och CSV-rapporter
 • Valfri datasynkronisering med mylife Cloud

Egenskaper för mylife Dose (från version 2.0)

 • Fjärrdosera bolusar från mylife YpsoPump via din smarttelefon
 • Ge standardbolus, förlängd bolus eller kombibolus
 • Bolusdosering med eller utan föregående användning av den app-baserade kalkylatorn för bolusförslag

Observera att du behöver en version av mylife YpsoPump som är kompatibel med mylife Dose för att kunna använda den nya funktionen.

Egenskaper för mylife Assist (från version 1.8)1

 • Koppling till systemet Dexcom G6 för kontinuerlig blodglukosmätning (CGM)
 • Direkt användning av CGM-glukosvärdena till beräkning av praktiska bolusförslag
 • Visning av aktuella sensoravläsningar, glukostrend och upp till 24 timmars historiska CGM-värden
 • Varningar vid låga och höga glukosnivåer
 • Åtkomst till sensor och sändare i appen
 • Datauppladdning till Dexcom CLARITY
 • Ett brett utbud av kompatibla smarttelefoner

Friskrivningsklausul:

Dexcom, Dexcom G6 och Dexcom CLARITY är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.

1  Funktion tillgänglig för mylife App från version 1.8. Tillgång till CGM-funktionerna kan variera mellan länder.

För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se mylife-diabetescare.se/saekerhet