Egenskaper och funktioner i mylife App

Grundläggande hantering av behandlingen

 • Hemskärm med en översikt över de senaste behandlingsvärdena, som blodglukos, bolusinsulin, basaldos och disponibelt insulin
 • Två behandlingslägen: pumpbehandling och pennbehandling
 • Enkel trådlös dataöverföring från mylife YpsoPump och valda mylife blodglukosmätare
 • Inbyggd lättanvänd kalkylator för bolusförslag med funktion för disponibelt insulin
 • Val mellan två bolusberäkningsmetoder
 • Behandlingsloggbok
 • Grundläggande statistik för blodglukos och insulinförbrukning
 • Export av PDF- och CSV-rapporter
 • Valfri datasynkronisering med mylife Cloud
 • Stöd för Widget/Quick glance

Möjlighet att ge fjärrbolus (från version 2.0)

 • Fjärrdosera bolusar från mylife YpsoPump via din smarttelefon
 • Ge standardbolus, förlängd bolus eller kombibolus
 • Bolusdosering med eller utan föregående användning av den app-baserade kalkylatorn för bolusförslag

Funktionen kräver att mylife YpsoPump har programvaruversion V05.00.XX eller högre

Appbaserad integrering av CGM (från version 1.8)1

 • Koppling till systemet Dexcom G6 för kontinuerlig blodglukosmätning (CGM)
 • Direkt användning av CGM-glukosvärdena till beräkning av praktiska bolusförslag
 • Visning av aktuella sensoravläsningar, glukostrend och upp till 24 timmars historiska CGM-värden
 • Varningar vid låga och höga glukosnivåer
 • Åtkomst till sensor och sändare i appen
 • Datauppladdning till Dexcom CLARITY
 • Ett brett utbud av kompatibla smarttelefoner
 • Stöd för Apple Watch

Friskrivningsklausul:

Dexcom, Dexcom G6 och Dexcom CLARITY är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.

1  Funktion tillgänglig för mylife App från version 1.8. Tillgång till CGM-funktionerna kan variera mellan länder.

För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se mylife-diabetescare.se/saekerhet