Pennkanyler är engångsprodukter

Den här symbolen på förpackningarna anger att pennkanylerna är engångsprodukter.

Att använda pennkanyler en enda gång tillförsäkrar hygienisk och effektiv insulintillförsel ur medicinsk synvinkel.

Tyvärr används pennkanyler ofta fler än en gång av majoriteten av insulinberoende personer med diabetes. Det finns då risk för lipohypertrofier, infektioner och till och med blodglukossvängningar. Det belastar såväl personerna med diabetes som sjukvården.

Mikroskopet avslöjar

Ny kanyl

Moderna pennkanyler är engångsprodukter av högsta kvalitet. De är extremt tunna och vassa, och har en smörjande ytfilm. Det ger en mjuk och skonsam injektion - men bara en gång!

Under mikroskopet ser man att återanvända pennkanyler kan bli slöa, böjda eller blockerade. Vävnad kan fastna på kanylen.

Risker vid återanvändning av pennkanyler

Om man återanvänder en pennkanyl bör man vara medveten om riskerna:

  • Injektionerna blir mer smärtsamma
  • Det blir oftare skador under huden och mer blödningar (inbegripet blåmärken)
  • Skador främjar uppkomsten av lipohypertrofier (förhårdnader i fettvävnaden)
  • Kanylen är inte längre steril, och återanvändning är inte bara ohygienisk utan ökar även risken för infektion
  • Kristalliserat insulin och vävnadsrester kan blockera kanylen
  • Luftbubblor rör sig i pennampullen, vilket kan leda till felaktig insulindos eller att insulin kommer att läcka ut från kanylen

Vad du bör tänka på

Det är särskilt viktigt att tänka på att effekten av injektioner i lipohypertrofier är osäker vid diabetesbehandling. I sådana områden är absorptionen av insulin försämrad, så att det blir svårt att förutsäga insulinets effekt. Det finns då risk för "oförklarliga" blodglukossvängningar.

Snålar du med pennkanyler, snålar du även med din hälsa!