Det nya, kompatibla infusionssetet för mylife YpsoPump

  • Allt i ett infusionsset med inbyggd inserter
  • Aktivt nålsäkerhetssystem – för din säkerhet
  • Särskild adapter för mylife YpsoPump – för en säkrare anslutning
  • Hudvänlig häfta – för ökad komfort
  • Frånkoppling vid fästet – för ökad flexibilitet

mylife YpsoPump

Ett av infusionsseten till insulinpumpen mylife YpsoPump.

Infusionssetet med en mjuk, böjlig kanyl

  • Frånkoppling vid fästet för ökad flexibilitet
  • Slangens utformning minskar läkemedelssvinn
  • Slangens dubbla lager gör den stark och minskar risken för veck
  • Kanyllängd 6 och 9 mm

Produktvariationer

Best.nr Produktbeskrivning
UL1861 YpsoPump Inset, 6 mm mjuk kanyl, 46 cm (18") slang
UL2461 YpsoPump Inset, 6 mm mjuk kanyl, 60 cm (24") slang
UL3161 YpsoPump Inset, 6 mm mjuk kanyl, 80 cm (31") slang
UL2491 YpsoPump Inset, 9 mm mjuk kanyl, 60 cm (24") slang
UL3191 YpsoPump Inset, 9 mm mjuk kanyl, 80 cm (31") slang

 Legal tillverkare

Unomedical a/s
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 Lejre, Denkmark
Tillverkad i Mexiko
CE0459

Läs bruksanvisningen

Läs bruksanvisningen till YpsoPump Inset och användarguiden  till mylife YpsoPump innan du använder ett YpsoPump Inset-infusionsset tillsammans med mylife YpsoPump-systemet.