mylife OmniPod – Enjoy freedom

 • Insulinhanteringssystemet med bara två delar för en kompakt lösning
 • Liten, lätt och vattentät1 pod för mer flexibilitet
 • Automatisk och praktiskt taget smärtfri kanylinsättning för mer bekvämlighet
 • Inbyggd blodglukosmätare och boluskalkylator för mer behandlingsstöd
 • Enkla stegvisa instruktioner för intuitiv hantering av behandlingen

mylife OmniPod insulinhanteringssystem är ett system med bara två delar: poden och PDM:en (Personal Diabetes Manager).

Den lilla, kompakta poden är systemets hjärta, med en insulinreservoar, infusionsset och pump i en enhet, som fästs direkt på huden och ger dig insulin i upp till tre dagar – utan slangar, kontinuerligt.

Poden styrs trådlöst via PDM:en, som samtidigt fungerar som blodglukosmätare och boluskalkylator.

1 IPX8: 7,6  m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.

Upptäck

mylife OmniPod – Enjoy freedom

Den första slangfria insulin-patch-pumpen

Insulinhanteringssystemet mylife OmniPod är en ny typ av insulinpumpsbehandling. Poden fästs direkt på huden och det finns inga slangar mellan poden och fjärrkontrollen (PDM, Personal Diabetes Manager), så pumpanvändare får mer frihet i vardagen.

Liten, lätt och vattentät1 pod

Med bara 25 gram och höjden 1,45 cm är poden lätt och diskret – du känner nästan inte att du bär en insulinpump. Poden är vattentät1, så du behöver inte tänka på att koppla loss pumpen och sedan sätta tillbaka den när du ska duscha eller bada.

Intuitiv och lättanvänd

Två delar är allt du behöver för behandling med insulinpump: poden och PDM:en. Podens innovativa konstruktion minimerar startproceduren. PDM:en leder dig med klara anvisningar och bakgrundsinformation som stöd för din behandling.

Automatisk och praktiskt taget smärtfri kanylinsättning

PDM:en hjälper dig steg för steg när du byter pod. När du fäster poden på kroppen, aktiverar du den automatiska kanylinsättningen genom att trycka på en knapp på PDM:en. Den praktiskt taget smärtfria automatiska insättningen garanterar att kanylen sätts in med konsekvent djup och vinkel.

Inbyggd blodglukosmätare och boluskalkylator

Blodglukosmätaren är inbyggd, så att antalet apparater som du behöver bära med dig hålls nere. Ett bolusförslag kan beräknas, baserat på dina aktuella BG-värden.

1 IPX8: 7,6  m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation

Poden

Allt i ett reservoar, mjuk kanyl och pump

Poden bärs direkt på huden, och ger dig insulin i upp till tre dagar genom en automatiskt insatt mjuk kanyl

Interior of mylife OmniPod

Allt i ett

Insulinreservoar, mjuk kanyl, insättare, pump och batterier: poden innehåller allt.

Cannula is automatically inserted at a subcutaneous depth of 6.5 mm

Automatisk kanylinsättning

Kanylen sätts in automatiskt med en knapptryckning. Det tar bara 0,005 sekunder och ger ett stickdjup på 6,5 mm.

Flexible reservoir volume ranging from 85 units up to a maximum of 200 units

Flexibel reservoarvolym

En för alla: Poden fylls med den mängd insulin som behövs individuellt för upp till tre dagar. Fyllnadsvolymen är minst 85 enheter och högst 200 enheter insulin (NovoRapid®, Humalog® eller Apidra®).

The pod is discreet, lightweight and compact

Diskret, lätt och kompakt

Poden kan fästas på diskreta ställen och är bekväm att bära. Du får frihet att klä dig som du vill.

The adhesive of the Pod is breathable and flexible

Tejp

Podens tejp är flexibel och andas. Du kommer knappt att märka att du bär en pod.

Child with attached OmniPod in a pool

Vattentät1

Du kan bära poden när du badar eller tränar. (Vattentät enligt IPX8: 7,6 m i upp till 60 minuter.) Den innovativa konstruktionen garanterar verklig kontinuerlig insulintillförsel, och du behöver inte koppla bort den under daglig användning.

1 IPX8: 7,6  m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.

PDM:en (Personal Diabetes Manager)

Allt i ett styrenhet, blodglukosmätare och boluskalkylator

PDM:en styr poden trådlöst och har en inbyggd blodglukosmätare

mylife OmniPod – Säker en-till-en-anslutning

Säker en-till-en-anslutning

PDM:en och poden kommunicerar via en säker radiofrekvens. De kommunicerar trådlöst för att ge insulin eller ändra insulininställningar.

OmniPod PDM - Integrated FreeStyle blood glucose meter

Inbyggd FreeStyle-blodglukosmätare

Med belyst öppning för teststicka.
Teststickor som kan användas:

 • FreeStyle
 • FreeStyle Lite
mylife OmniPod – Intuitiv och lättanvänd

Intuitiv och lättanvänd

PDM:en leder dig med lätta stegvisa instruktioner genom pod-bytena.

mylife OmniPod – Boluskalkylator

Boluskalkylator

Baserat på det aktuella blodglukosvärdet, kolhydrater och disponibelt insulin (DI) får du ett förslag till bolus.

mylife OmniPod – Stort minne för 5 400 poster

Stort minne för 5 400 poster

Sparar och sammanfattar data för ungefär 90 dagar.

mylife OmniPod – Programmerbara påminnelser och varningar

Programmerbara påminnelser och varningar

Förutom automatiska säkerhetslarm kan du ställa in personliga varningar och påminnelser. Det stöder din behandling och påminner dig om att regelbundet kontrollera ditt blodglukos.

mylife OmniPod – 7 basalprogram med vardera 24 segment

7 basalprogram med vardera 24 segment

Upp till 24 segment i 30-minuterssteg kan anges för varje basalprogram. Du behöver inte bära PDM:en på kroppen – du kan ha den i väskan. Det aktiverade basalprogrammet körs även om PDM:en inte är i närheten.

mylife OmniPod – Grafik

Grafik

Lätt och snabb översikt och kontroll av inmatade värden. De värden för blodglukos och givet insulin som dokumenterats under 90 dagar kan visas grafiskt eller listas direkt på PDM:en.

OmniPod är ett registrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.
FreeStyle och relaterade märken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care Inc. i olika jurisdiktioner och används med tillstånd.

Användning

Patch och pump Tre lätta steg för att starta insulintillförseln

Den unika konstruktionen av mylife OmniPod medför färre tillbehör och gör det mycket lättare att förbereda systemet för användning: Det behövs bara tre steg för att starta insulintillförseln.

Application OmniPod - Fill the pod with insulin

Fyll

Fyll poden med insulin (från 85 upp till 200 enheter snabbverkande U-100-insulin, t.ex. NovoRapid®, Humalog® eller Apidra®). Poden förfylls automatiskt och utför ett antal säkerhetskontroller.

Apply pod and run finger around the adhesive to ensure application

Fäst

Förbered infusionsstället. Fäst poden på infusionsstället och dra fingret runt tejpen så att den sitter ordentligt.

mylife OmniPod – Starta

Starta

Tryck på "Start" för att aktivera den praktiskt taget smärtfria automatiska insättningen av den mjuka kanylen och påbörja insulintillförseln.

OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.
NovoRapid, Humalog och Apidra är inregistrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Data management

Hantera diabetesbehandlingen Informativt och intuitivt

Kompatibilitet med annan programvara

Du kan importera data från mylife OmniPod till följande datahanteringsprogram:

 • DIABASS®
 • SiDiary
 • Diasend

Mer information om dessa tre oberoende datahanteringsprogram får du från respektive tillverkare.

Specifikationer

PDM:en (Personal Diabetes Manager) Systemalternativ och inställningar

Systemalternativ och inställningar
 • BolusSteg: 0,05/0,1/0,5/1,0 U
  Max. bolus: 30 E
  Max. bolusflöde: 1,5 E/min
  Förlängd bolus: % eller E
 • Basaldos7 basalprogram
  24 segment i steg om 30 minuter
  Max. basalflöde: 30 E/h
  Basalflödessteg: 0,05 E/h
  Temporär basaldos: % eller E
 • BasalkalkylatorDisponibelt insulin (DI)
  8 segment för blodglukosmål
  8 segment för kvoten insulin till kolhydrater
  8 segment för korrektionsfaktor
 • Förinställningar7 förinställda bolusdoser (t.ex. "pizzabolus")
  36 förinställningar för kolhydrater (t.ex. favoritmåltid)
  7 temporära basaldosförinställningar (t.ex. joggning)
 • Minneupp till 5 400 poster (90 dagars data)
 • BlodglukosmätareInbyggd FreeStyle blodglukosmätare
  Kalibrering: Plasmaekvivalent
  Prov: Helblod, kapillärt
  Provstorlek: 0,3 µl
  Testtid: 7 sekunder
 • TeststickaFreeStyle
  FreeStyle Lite
PDM-specifikationer
 • Mått6,21 cm × 11,25 cm × 2,5 cm
 • Vikt125 g
 • Skärm3,6 × 4,8 cm LCD; 6,1 cm diagonal
 • Batteri2 alkaliska AAA-batterier (ca 3 veckor)
 • KommunikationsavståndMinst 1,5 m (152,40 cm) vid normal användning.
 • Garanti4 år, begränsad

Poden Liten och lätt

Podspecifikationer
 • Mått3,9 × 5,2 × 1,45 cm
 • Vikt25 gram utan insulin
 • Reservoarvolym200 enheter
 • KanylInsticksdjup: 6,5 mm
  Färg: ljusblå
 • KapslingsklassIPX8: (vattentät till 7,6 m i upp till 60 minuter)
 • Gångtid72 timmar
 • Drifttemperatur4,4 °C till 40 °C
 • Batterier3

OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.
FreeStyle och relaterade märken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care Inc. i olika jurisdiktioner och används med tillstånd.

Tips och råd

Placering Kan fästas på många ställen

The application sites of the Pod
 

En pod kan fästas på alla ställen där man kan injicera med en insulinpenna.

Tips för placering av poden

På armar och ben
Fäst poden lodrätt eller en aning vinklat.

På ländryggen, buken och skinkorna
Fäst poden vågrätt eller en aning vinklat.

Placera inte poden där den påverkas av hudveck, skärp eller på tatueringar eller ärrvävnad, eftersom det kan påverka hur insulinet absorberas.

OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.

Plaster/råd för att fästa