Insulinupptaget är inte lika snabbt överallt

Injection sites - Full body
  • Buk och lår är de vanligaste injektionsområdena.1
  • För vuxna injiceras minst 1 cm från naveln. För barn ska avståndet till naveln vara minst 3 cm.
  • Injektioner i buken tas upp snabbt.
  • Injektioner i låret och skinkorna ger långsammare insulinupptag.
  • Analoga insuliner påverkas mindre av injektionsstället.
  • Följ rekommendationerna från ditt diabetesteam.

Rotationsprincip för stickställen – Undvik lipohypertrofier

Injection sites - Belly
  • Byt injektionsställe för varje injektion (rotationsprincip).
  • Injektionsställena bör vara minst 1 cm från naveln och från varandra, för att undvika ansamling av injektioner till “favoritställen” med risk för bildning av förhårdnader i vävnaderna (lipohypertrofier).

Exempel på rotationsprincipen

Exempel 1

Exempel på rotationsprincipen - buk
Lämpliga injektionsställen - ben

Exempel 2

Lämpliga injektionsställen - vardagar 1

morgnar     middagar     kvällar

Lämpliga injektionsställen - vardagar 2

morgnar      kvällar

Exempel 3

Injection places (with dots) - Belly
Injection places (with dots) - Thighs

1 Överarmen som ytterligare injektionsställe: Injektioner i överarmen bör väljas först efter utbildning av diabetesspecialister. Det beror på att det finns risk för en oönskad injektion i muskeln, eftersom underhudsvävnaden här är mycket tunn och injektionsställena svåråtkomliga.