Insulinet injiceras in i underhudsfettet

Fatty tissue

   Hud

   Underhudsfett

   Muskel

För korrekt upptag och optimal effekt av insulinet är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till kraftig hypoglykemi.

Clickfine usage correct

   Injicera insulinet i underhudsfettet

Clickfine usage incorrect

   Injicera inte insulinet i muskeln

Lämpliga kanyllängder – För dina individuella behov¹

  • Det är en tydlig trend att använda kortare och tunnare pennkanyler.
  • Injektioner med korta pennkanyler möjliggör en tillförlitlig insulindosering i underhudsfettet (subkutan injektion) och förenklar injektionstekniken.
  • Hudens tjocklek (över- och läderhud) är oberoende av BMI (Body Mass Index) sällan mer än 3 mm.
  • Rätt kanyllängd för dig är avgörande och bestäms vid början av pennbehandlingen i samråd med läkaren och diabetessjuksköterskan.
  • Normalt börjar behandlingen med kortare pennkanyler.
  • Genom val av injektionsteknik i kombination med rätt kanyllängd kan en oönskad injektion i muskeln undvikas.

Rätt injektionsteknik med olika kanyllängder

Injection technique straight

Med 4 mm och 5 mm kanyllängd
Håll kanylen lodrätt (90° vinkel mot huden), utan hudveck (för barn, ungdomar, mycket slanka vuxna och vid injektion i låret kan det vara nödvändigt att göra ett hudveck).

Injection technique with skin fold

Med 6 mm och 8 mm kanyllängd
Injicera i 90° vinkel med hudveck eller i 45° vinkel utan hudveck.

Injection technique at an angle

Med 6 mm och 8 mm kanyllängd
Injicera i 90° vinkel med hudveck eller i 45° vinkel utan hudveck.

Rätt bildande av hudveck

Correct skin fold using two fingers
  • Gör ett hudveck med tummen och pekfingret (ev. också långfingret).
  • Håll hudvecket avslappnat och löst. Tryck inte så hårt att det gör ont eller att huden blir vit.
Incorrect skin fold (two fingers)
  • Om du använder alla fingrarna, finns det risk att även muskulaturen kommer med. Det kan leda till en oönskad injektion i muskeln.

1 Informationen på denna webbplats är rekommendationer och får under inga omständigheter ersätta professionell rådgivning och /eller behandling av utbildad sjukvårdspersonal.