Steg för steg

Före injektionen

Handling - Wash hands

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Genomföra - Blanda om grumligt insulin

Anmärkning: Blanda om grumligt insulin (NPH eller blandat insulin). Rulla och vagga pennan 10 gånger före varje injektion och följ anvisningarna från din diabetessköterska och tillverkaren.

Utföra injektionen

Genomföra injektionen – Ta bort skyddsfolien

Ta bort skyddsfolien.

Handling - Click on needle (incorrect)

Se upp!
Klicka inte fast kanylen snett.

Handling - Click on needle (correct) Clickfine

Klicka fast pennkanylen mylife Clickfine lodrätt med det yttre kanylskyddet.

Handling - Needle vertically clicked on from above

Tips: Ställ pennkanylen lodrätt på ett bord och klicka fast pennan uppifrån.

Handling - Remove outer cap

Ta bort det yttre kanylskyddet och behåll det.

Handling - Remove inner cap

Ta bort det inre kanylskyddet.

Handling - Priming of injection pen

Före varje injektion kontrollerar du att pennan är doseringsklar enligt tillverkarens anvisningar (genomsläpplighetstest).

Handling - Set correct dose and place at a suitable injection site

Ställ in rätt dos. Håll pennkanylen mot ett lämpligt injektionsställe.

Handling - Slowly inject the insulin

Följ anvisningarna från ditt diabetesteam och injicera insulinet långsamt genom att trycka på doseringsknappen.

Handling - Count to ten while pen needle remains in fatty tissue

Låt kanylen vara kvar i fettväven och räkna långsamt till tio.

Handling - Secure pen needle with outer cap

Sätt noggrant på det yttre kanylskyddet (endast när du injicerar själv).

Handling - Screw off pen needle

Skruva av kanylen.

Handling - Safely dispose of the used pen needle

Kasta den använda kanylen på ett säkert sätt.