Följder om pennkanyler återanvänds

Vad är lipohypertrofier?

  • De omfattar förändringar och förhårdnader–fettkuddar- i underhudsfettväven.

Varför uppstår lipohypertrofier?

  • Återanvändning av skadade pennkanyler kan orsaka hud- och vävnadsskador.
  • Sådana skador och många injektioner på “favoritställen” kan leda till uppkomst av lipohypertrofier.

Vad blir följden av lipohypertrofier?

  • Injektioner i förhårdnad vävnad påverkar insulinupptaget, så att det blir svårt att beräkna insulinets verkan.
  • Oförklarliga blodglukossvängningar kan uppträda.

Hur kan lipohypertrofier undvikas?

  • Byt injektionsställe för varje injektion.
  • Använd pennkanyler bara en enda gång.
  • Undersök regelbundet injektionsställena och fråga ditt diabetesteam om du märker något misstänkt.
Exempel på lipohypertrofier
Exempel på lipohypertrofier
Exempel på lipohypertrofier
Exempel på lipohypertrofier

Rekommendation

Det är ofta lättare att känna lipo­hypertrofier än att se dem!