Upptäck vårt program mylife Loop!

Med programmet mylife Loop planerar Ypsomed att erbjuda ett modulärt insulinpumpssystem som gör det mindre besvärligt att hantera din diabetesbehandling. Oberoende av om du använder data från systemet Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM), automatiserad insulindosering eller bara själva pumpen utan sensordata, kommer du att kunna styra din insulinpumpsbehandling från din smarttelefon.

Programmet kombinerar diskret kontroll och bekvämlighet med det lilla och lätta insulinpumpssystemet mylife YpsoPump.

mylife Loop Program - Teaser Video

mylife Loop

Automatisk insulindosering med mylife YpsoPump med hjälp av din smarttelefon.

Snart: lansering i valda länder för Android.

mylife Dose

Skicka beräknade bolusförslag och fjärrdosera bolusar från din smarttelefon till mylife YpsoPump.

För Android och iOS.

mylife Assist

Appbaserad integrering av sensoravläsningar från Dexcom G6 med mylife YpsoPump-systemet.

Finns för Android.

Automatiserad dosering av insulin från mylife YpsoPump med hjälp av din smarttelefon med mylife Loop

Automatiserad dosering av insulin från mylife YpsoPump med hjälp av din smarttelefon

Insulinpumpen mylife YpsoPump kan användas i ett adaptivt automatiskt insulindoseringssystem, som anpassar sig efter dina behov, i kombination med appen mylife CamAPS FX.*

 • Automatiserad justering av insulindoseringen baserat på glukosvärden från ditt Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) system för att förebygga låga och höga glukosvärden
 • Anpassad hantering av diabetesbehandling med fritt valda glukosmål
 • Dessutom kan funktionen ”Boost” användas om mer insulin behövs, till exempel om glukosvärdet är högt, eller funktionen ”Ease-off” om mindre insulin behövs, till exempel vid aktivitet
 • Ge en bolus även i offentlig miljö med fullständig diskretion tack vare smarttelefonkopplingen

* Om du vill använda den nya versionen måste du ha en version av mylife YpsoPump som är kompatibel med appen CamAPS FX samt ett anslutet Dexcom G6-system. En pumpversion som är kompatibel med mylife Loop fungerar även med mylife Dose.

Fjärrdosera bolusar från din smarttelefon med mylife Dose

Insulin pump control and automated insulin delivery via smartphone.

Skicka beräknade bolusförslag och fjärrdosera bolusar från din smarttelefon till mylife YpsoPump.

 • Diskret och bekväm dosering av bolusar från mylife YpsoPump direkt med hjälp av mylife App*
 • Fungerar med standardbolus, förlängd bolus och kombibolus
 • Dosering av fjärrbolus med eller utan föregående användning av den app-baserade boluskalkylatorn

* Observera att du behöver en version av mylife YpsoPump som är kompatibel med mylife Dose för att kunna använda den nya funktionen. En pumpversion som är kompatibel med mylife Dose fungerar även med mylife Loop.

Appbaserad integrering av Dexcom G6 med mylife Assist

mylife Assist: App-baserad integrering av Dexcom G6

Relevanta behandlingsdata, från Dexcom G6-data till insulindata, på din smarttelefon för att stödja beslut om behandling via mylife App.

Dra nytta av Dexcom G6-integreringen utan att byta din nuvarande mylife YpsoPump. Det enda du behöver göra är att ladda ner eller uppdatera din mylife App från Google Play Store, eller, när den blir tillgänglig, från Apple App Store.

 • App-baserad integrering av CGM-värden från Dexcom G6 med mylife YpsoPump-systemet
 • Behandlingsdata direkt i mylife App, för att stödja beslut om behandling
 • Använd CGM-värdena till beräkning av praktiska bolusförslag
 • mylife App ger en varning till användarna om glukosvärdena är eller tenderar att bli för höga eller för låga
 • Dessutom kan data delas med Dexcom CLARITY och mylife Cloud (från version 2.0).

Håll dig informerad

Vill du hålla dig informerad om vårt program mylife Loop? Fyll i så fall i blanketten nedan, så lovar vi att hålla dig underrättad om mylife Loop.

Dina kontaktuppgifter:

Observera:
De data som du skickar till oss med den här blanketten använder vi bara till det ovan nämnda syftet. Vi sparar inte dessa data på den här servern. Mer information om hur vi samlar in och bearbetar dina data kan du få i vår  dataskyddspolicy.

Please add 5 and 6.

Obligatoriska fält

Här hittar du mer information eller ladda ned mylife App från Google Play Store eller Apple App Store.

Friskrivningsklausul:

Produktbilderna är enbart avsedda som illustration.

Dexcom, Dexcom G6 och Dexcom CLARITY är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.

CamAPS är ett registrerat varumärke som tillhör CamDiab Ltd.

Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Ypsomed av sådan märkning täcks av licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se mylife-diabetescare.se/saekerhet