Upptäck vårt mylife Loop Program1!

Med mylife Loop Program1 planerar Ypsomed att erbjuda ett modulärt insulinpumpsystem som gör diabetesbehandling enklare i ditt liv. Oavsett om du använder data från Dexcom G6 CGM och helautomatiskt stöd för insulindosering eller bara en pump utan sensordata, kan du styra din insulinpumpsbehandling via din smarttelefon. mylife Loop1 gör livet med diabetes lättare.

Programmets tre steg erbjuder kontroll, bekvämlighet och diskretion till det lilla och lätta insulinpumpsystemet mylife YpsoPump.

mylife Loop Program - Teaser Video

Automatisk insulindosering och pumpstyrning via smarttelefon med mylife Loop1

Insulin pump control and automated insulin delivery via smartphone.

Möjlighet till automatisk insulindosering med systemet mylife YpsoPump planeras till mitten av 2022.

  • Möjlighet till styrd, smart och automatisk insulindosering
  • Automatisk korrigering av höga och låga glukosvärden med målet att öka tiden inom målområdet baserat på förutsagda glukosnivåer

Dra nytta av regelbundna uppdateringar av funktioner

Tack vare vår smarttelefonbaserade inriktning kommer du att kunna dra nytta av regelbundna uppdateringar av funktioner. Med mylife Loop Program1 kommer ditt liv att få huvudrollen när din diabetesbehandling blir enklare.

App-baserad integrering av Dexcom G6 med mylife Assist

mylife Assist: App-based Dexcom G6 integration

Relevanta behandlingsdata, från Dexcom G6-data till insulindata, med ett ögonkast på smarttelefonen, som stöd för beslut om behandling via mylife App.

Du kommer att kunna dra nytta av Dexcom G6 utan att behöva byta din nuvarande mylife YpsoPump. Det enda du behöver göra är att ladda ned eller uppdatera din mylife App från Google Play Store, och när den blir tillgänglig, från Apple App Store.

  • App-baserad integrering av CGM-data från Dexcom G6 i systemet mylife YpsoPump
  • Behandlingsdata tillgängliga med ett ögonkast i mylife App som stöd för beslut om behandling
  • Användning av CGM-värden till bekväm beräkning av bolusförslag
  • mylife App varnar användare och följare2 när glukosvärdena är eller är på väg att bli höga eller låga
  • Möjlighet att dela data med Dexcom CLARITY, mylife Cloud (från version 2.0).

Ta reda på mer här eller ladda ned nu från Google Play Store eller snart från Apple App Store!3

Fjärrbolusdosering via mylife App med mylife Dose1

Insulin pump control and automated insulin delivery via smartphone.

Bolusberäkning och fjärrbolusdosering från smarttelefonen till mylife YpsoPump.

  • Smarttelefonbaserad beräkning av bolusförslag i mylife App
  • Möjlighet att starta insulinbolusdosering på mylife YpsoPump direkt via mylife App
  • Fjärrdosering av standardbolusar, förlängda bolusar och kombibolusar

Mål att lanseras mitten av 2022.

Håll dig informerad

Vill du hålla dig informerad om vårt mylife Loop Program1? Om du vill det, fyller du i blanketten nedan, så lovar vi att hålla dig underrättad.

Dina kontaktuppgifter:

Observera:
De data som du skickar till oss med den här blanketten använder vi bara till det ovan nämnda syftet. Vi sparar inte dessa data på den här servern. Mer information om hur vi samlar in och bearbetar dina data kan du få i vår  dataskyddspolicy.

Please add 2 and 3.

Obligatoriska fält

Friskrivningsklausul:

Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow och Dexcom CLARITY är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna eller andra länder.

Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Ypsomed AG av sådan märkning täcks av licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

1 mylife Dose, mylife Loop: Den beskrivna nyheten är för närvarande under utveckling. Egenskaper och prestanda för framtida teknologier kan variera. Åtkomst till framtida teknologier beror på myndigheters godkännande.

Upp till 5 följare i länder utanför Förenta Staterna. För att följa behövs en separat Follow-app och en Internetförbindelse. Ta inga beslut om behandling av diabetes baserat på avläsningar från Dexcom Follow-appen. Bekräfta alltid med din kompatibla smarta enhet eller Dexcom-mottagare.

Funktion tillgänglig från mylife App version 1.8. Tillgång till CGM-funktioner beror på respektive land.

För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se mylife-diabetescare.se/saekerhet