mylife Assist: Dexcom G6 CGM byggs samman med mylife App

mylife Loop Program - Teaser Video

Vi har nyligen börjat samarbeta med Dexcom, en av världens ledande leverantörer av system för kontinuerlig glukosmätning (Continuous Glucose Monitoring, CGM). Dexcoms G6-CGM-system blir en del av vårt mylife Diabetescare behandlingssystem. CGM-data kan då sändas till mylife App. Du får då alla behandlingsrelevanta data på ett och samma ställe: din smarttelefon.

mylife Assist: alla behandlingsrelevanta data med ett enda ögonkast

Att Dexcoms G6 förs in i mylifes system gör hantering av diabetesbehandling mycket lättare.
Att Dexcoms G6 förs in i mylifes system gör hantering av diabetesbehandling mycket lättare.

Genom att arbeta in Dexcom G6 i vår mylife lösning för behandlingshantering vill vi göra det möjligt för dig att samtidigt dra fördel av en CGM och vårt intuitiva insulinpumpssystem mylife YpsoPump. Var femte minut sänder Dexcom G6-sensorn dina glukosvärden till mylife App och visar dem på den välkända CGM-kurvan. Du får då alla behandlingsrelevanta data i mylife App med ett ögonkast, från glukosvärden till givna bolusar och basalinsulin. För att kontrollera dina senaste värden behöver du därför bara kasta en blick på din smarttelefon, och det gör att det blir mycket diskret.

Det räcker att uppdatera din mylife App – du behöver inte byta ut din nuvarande YpsoPump!

Dela CGM-data med ditt diabetesteam

Om du redan är hemmastadd med Dexcom-systemet kommer du att märka att mylife App täcker alla de funktioner som du är van vid, och de fungerar dessutom mycket likt dem i Dexcom G6-appen. mylife App med inarbetade CGM-sensorer kommer dessutom att varna dig om dina värden är för höga eller för låga jämfört med ditt målområde. Som med data från mylife YpsoPump kan du sända CGM-data till mylife Cloud och dela dem med ditt diabetesteam eller din vårdgivare. Samtidigt kommer mylife App även att kommunicera med Dexcom cloud för familjemedlemmar eller vårdgivare som använder appen Dexcom Follow.

Du uppdaterar helt enkelt din mylife App

Du kommer att kunna dra nytta av Dexcom G6 utan att behöva byta din nuvarande mylife YpsoPump. Det enda du behöver göra är att bekvämt ladda ned eller uppdatera din mylife App från Apple App Store eller Google Play Store. De inställningar som behövs i CGM-systemet, och vid behov även sensorkalibreringar, kan du göra direkt i din mylife App.

Produktintegrationen planeras vara tillgänglig sommaren 2021.

Väsentligaste fördelar

  • Du får varningar från mylife App om ditt glukosvärde är för högt eller för lågt.
  • Du kan diskret komma åt och kontrollera alla behandlingsrelevanta data på ett ställe: din smarttelefon.
  • Med ett ögonkast ser du din glukostrend och insulindata i ett sammanhang med din YpsoPump.
  • Dela alla dina data med ditt diabetesteam och vårdgivare via mylife Cloud.
  • Dela dina CGM-data med följare via appen Dexcom Follow.

Automatisk insulindosering

HÄRNÄST: Insulinpumpskontroll och automatiserad insulintillförsel via smarttelefon. Planerad för lansering i mitten av 2022.
HÄRNÄST: Insulinpumpskontroll och automatiserad insulintillförsel via smarttelefon. Planerad för lansering i mitten av 2022.

Dexcom G6 CGM-integreringen är ett viktigt första steg i vårt program mylife Loop. Med mylife Loop kommer du till slut att helt kunna kontrollera din mylife YpsoPump via din smarttelefon. Närmare bestämt innebär det att du kommer att kunna ge bolusar och ändra inställningarna för din mylife YpsoPump via din app. Vi kommer också att arbeta mot ett alternativ med algoritmstödd automatiserad insulintillförsel. Tack vare vår smarttelefonbaserade inriktning kommer du att kunna dra nytta av regelbundna uppdateringar av funktioner. Programmet mylife Loop kommer att sätta ditt liv i fokus då din diabetesbehandling blir enkel.

Vanliga frågor

mylife Loop Program

Hur har Dexcom G6 lagts in i mylife Diabetescare-systemet?

Glukosvärden från Dexcom G6 (och när de blir tillgängliga, framtida Dexcom-system) är helt integrerade med mylife App som körs på din smarttelefon. Det kommer inte att bli någon integrering med själva mylife YpsoPump.

Vem kommer att ansvara för kundsupport?

Ypsomed och Dexcom är helt engagerade för att ge dig bästa möjliga kundsupport. Ypsomed koncentrerar sig på att hjälpa dig med frågor om mylife App eller mylife Software, medan Dexcom hjälper dig med din Dexcom G6.

Vilket mål har vi med vårt program mylife Loop?

Målet med vårt program mylife Loop är att erbjuda dig modulär hantering av diabetesbehandling som du kan anpassa individuellt och som gör diabetesbehandling så enkel som möjligt för dig.

Håll dig informerad

Vill du hålla dig informerad om vårt införande av Dexcom CGM samt om vårt program mylife Loop? Om du vill det, fyller du i blanketten nedan, så lovar vi att hålla dig underrättad.

Dina kontaktuppgifter:

OBS!
De data som du skickar till oss med det här formuläret använder vi bara till det ovan nämnda syftet. Vi sparar inte dessa data på den här servern. Mer information om hur vi samlar in och bearbetar dina data kan du få i vår dataskyddspolicy.

What is the sum of 6 and 5?

Obligatoriska fält

Friskrivningsklausul:
Dexcom, Dexcom Follow och Dexcom G6 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna eller andra länder.

Ordet Bluetooth och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Ypsomed av sådan märkning täcks av licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

mylife Assist, mylife Dose, mylife Loop: Den beskrivna nyheten är för närvarande under utveckling. Egenskaper och prestanda för framtida teknologier kan variera. Åtkomst till framtida teknologier beror av myndigheters godkännande.