Ypsomed har påbörjat ett samarbete med CamDiab Ltd. för att göra din diabetesbehandling ännu enklare. CamDiab Ltd. har utvecklat CamAPS FX, en app som är lätt att starta upp och använda, och som samarbetar med din Dexcom G6-sensor och din insulinpump mylife YpsoPump. Tack vare integreringen av automatiserad insulindosering i systemet mylife YpsoPump, blir det möjligt att leva mer spontant och lägga mindre tid på din diabetes. Den här enkla lösningen lanseras för systemet mylife YpsoPump, med början i valda länder och följt av andra Ypsomed-områden under året.

Läs mer...

CGM förs in i mylife Diabetescares system för diabetesbehandling

Ypsomed blir partner med Dexcom

mylife Stories

Vi har just blivit partner till Dexcom för att förbättra ditt system för diabetesbehandling. Det samarbetet gör att du kan använda Dexcoms G6-system för kontinuerlig glukosmätning (CGM) som en del av mylife Diabetescares behandlingssystem. Tack vare det samarbetet kommer du därför att kunna se såväl data från mylife YpsoPump som Dexcom G6 i din mylife App på din smarttelefon.

Läs mer...