mylife Stories

Rädslan för elbrist i vinter är stor: För att klara oss igenom den kalla årstiden utan energibrist och för att kunna bidra till samhället började vi redan i somras undersöka var och i vilken utsträckning vi kan spara energi på ett förnuftigt sätt. Vår arbetsgrupp för energi arbetar kontinuerligt med denna fråga. De första åtgärderna har redan genomförts.

Frivilliga energibesparingsåtgärder

Vi har redan genomfört några enkla men viktiga åtgärder för att minska vår energiförbrukning. Det handlar bland annat om att stänga av utomhusbelysningen mellan 22.00 och 05.30 och grundbelysningen var 15:e minut. Apparater som inte behövs går i standby-läge efter fyra timmar eller stängs av helt och hållet, och temperaturen i kylskåp och värmare sänks. Ytterligare åtgärder i produktionen klargörs kontinuerligt - vi fortsätter att arbeta med möjliga förbättringar. Vi har bland annat frågat våra anställda i en intern enkät vad de anser vara viktigt för att spara energi.

Vi ser energibristen som en utmaning, men också som en möjlighet, eftersom våra energibesparande åtgärder är viktiga steg mot att närma oss våra ambitiösa långsiktiga klimatmål. Som en del av vårt Corporate Zero program håller vi för närvarande på att utveckla en strategi för CO2-reduktion med konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen längs hela vår värdekedja.

Mer om hållbarhet på Ypsomed

Tillbaka