mylife Stories

Känn dig trygg med att det funkar bra i skolan. Detta blir möjligt tack vare den nya fjärrmonitoreringsfunktionen "Companion" i mylife CamAPS FX.

Nu kan du som är förälder till ett barn med diabetes typ 1 följa ditt barns glukos- och insulindata via mylife Loop. "Companion" är den nya fjärrmonitoreringsfunktionen i mylife CamAPS FX-appen. Funktionen är integrerad i appen och fungerar felfritt i mylife Loop.

Diabetesdata och varningar i realtid är avgörande för att kunna hjälpa till att hantera höga eller låga glukosnivåer, särskilt när barnet befinner sig någon annanstans.

Fjärrmonitorering med "Companion"-funktionen innebär att data speglas från användarens mylife CamAPS FX-app till följarens mylife CamAPS FX-app. Data skickas en gång i minuten (CGM-data, insulindata och varningar) respektive var femte minut (övriga data). Som följare kan du ställa in dina egna larm och varningar oberoende av användarens inställningar. Internetanslutning krävs för att kunna dela data med följare. Upp till tio personer kan använda sig av fjärrmonitorering med "Companion"-funktionen och ta emot data från användaren. Fjärrmonitorering med "Companion"-funktionen ger föräldrar och vårdnadshavare överblick och kontroll över barnets glukosvärden oavsett om barnet är i skolan, hos kompisar eller ägnar sig åt någon aktivitet.

Mer om mylife Loop

Ansvarsfriskrivning

CamAPS är ett registrerat varumärke som tillhör CamDiab Ltd.

Tillbaka