mylife Stories

Obawy przed brakiem prądu tej zimy są duże: Aby przetrwać zimowy okres bez braków energii i wnieść swój wkład w życie społeczności, już latem zaczęliśmy sprawdzać, gdzie i w jakim stopniu możemy rozsądnie oszczędzać energię. Nasza grupa zadaniowa ds. energii stale pracuje nad tym zagadnieniem. Pierwsze działania zostały już wdrożone.

Dobrowolne środki oszczędności energii

Już teraz wdrażamy pewne proste, ale ważne środki, aby zmniejszyć nasze zużycie energii. Należą do nich: wyłączanie oświetlenia zewnętrznego w godzinach 22.00 - 05.30 oraz oświetlenia podstawowego co 15 minut; urządzenia nieużywane, po czterech godzinach przechodzą w tryb czuwania lub są całkowicie wyłączane. Temperatura w lodówkach jest podwyższana, a temperatura grzejników obniżana; działania w produkcji są stale optymalizowane - nadal pracujemy nad możliwymi ulepszeniami. W wewnętrznej ankiecie zapytaliśmy naszych pracowników, co ich zdaniem byłoby ważne dla oszczędzania energii.

Niedobór energii postrzegamy jako wyzwanie, ale także jako szansę, ponieważ nasze działania w zakresie oszczędzania energii są ważnym krokiem w realizacji naszych ambitnych, długoterminowych celów klimatycznych. W ramach naszego programu Corporate Zero opracowujemy obecnie ścieżkę redukcji emisji CO2 z konkretnymi działaniami w całym naszym systemie wartości.

Więcej o zrównoważonym rozwoju w Ypsomed

Wróć