mylife Stories

Firma Ypsomed nawiązała współpracę z firmą CamDiab Ltd., aby jeszcze bardziej ułatwić leczenie cukrzycy. Firma CamDiab Ltd. opracowała aplikację CamAPS FX. Współdziała ona bezproblemowo z czujnikiem Dexcom G6 i pompą insulinową mylife YpsoPump, a jej konfiguracja i użytkowanie są łatwe. Dzięki planowanej wkrótce integracji automatycznego podawania insuliny (AID) z systemem mylife YpsoPump można będzie poświęcać mniej czasu na kontrolowanie cukrzycy i cieszyć się większą spontanicznością w życiu codziennym. To łatwe w użyciu rozwiązanie działające na zasadzie pętli będzie w ciągu roku wprowadzane na potrzeby stosowania z systemem mylife YpsoPump, rozpoczynając od wybranych krajów, a następnie w kolejnych obszarach dystrybucji produktów firmy Ypsomed.

Łatwe i dyskretne zarządzanie leczeniem dzięki programowi mylife Loop.
Łatwe i dyskretne zarządzanie leczeniem dzięki programowi mylife Loop1.

Czynimy postępy w opracowywaniu programu mylife Loop1 i z dumą prezentujemy jego kolejny etap nazwany mylife Loop: mobilną aplikację mylife CamAPS FX przeznaczoną dla systemu Android, która jest zgodna z systemem ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM) Dexcom G6. Jest to pierwszy algorytm aplikacji mobilnej, który został opatrzony znakiem CE. Połączenie pompy insulinowej mylife YpsoPump z mobilną aplikacją mylife CamAPS FX dla systemu Android zapewnia dostęp do podawania insuliny, w tym bolusów, z wykorzystaniem algorytmu ze smartfona. Łatwy w użyciu interfejs użytkownika zapewnia dyskrecję przy codziennym użytkowaniu i poprawę wyników leczenia.

Jak działa aplikacja mylife CamAPS FX?

Adaptacyjne, hybrydowe rozwiązanie działające na zasadzie pętli zamkniętej ułatwia użytkownikom pompy insulinowej mylife YpsoPump kontrolowanie stężenia glukozy. Jest to możliwe dzięki wyjątkowemu, dostosowującemu się do sytuacji, responsywnemu algorytmowi, który służy do zarządzania leczeniem ze smartfona. Rozwiązanie to pozwala automatycznie dostosowywać podawanie insuliny przez pompę insulinową na podstawie odczytów stężenia glukozy z czujnika Dexcom G6.

Aplikacja jest dostępna w Europie. Została zatwierdzona do stosowania u osób od pierwszego roku życia oraz u kobiet w ciąży. Użytkownicy mogą podawać bolusy posiłkowe bezpośrednio ze smartfona, co zapewnia większą dyskrecję i wygodę. Aplikacja mylife CamAPS FX dla systemu Android jest spersonalizowana, stale się uczy i szybko dostosowuje do ciągle zmieniającego się zapotrzebowania na insulinę. W aplikacji uwzględniane są zmiany zapotrzebowania na insulinę w ciągu dnia oraz w różne dni. Umożliwia ona też wyrównywanie zbyt dużych i zbyt małych dawek bolusa posiłkowego. Jeśli użytkownik konsekwentnie zbyt wysoko lub zbyt nisko szacuje ilość węglowodanów, algorytm dostosuje odpowiednio podaż insuliny, aby zapobiec zbyt niskim i zbyt wysokim stężeniom glukozy. Umożliwia to bezpieczne i skuteczne korzystanie we wszystkich okolicznościach, także w czasie ciąży. Korzystanie z automatycznego systemu podawania insuliny skraca czas poświęcany na obsługę pompy insulinowej i ogranicza konieczność interakcji z pompą. Zapewnia to większą swobodę w życiu codziennym, ułatwia przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia i poprawia jakość życia.

Więcej informacji:

Zastrzeżenie:

Zdjęcia produktów przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych.

Dexcom i Dexcom G6 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dexcom, Inc. w USA i/lub innych krajach.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystywanymi przez firmę Ypsomed w ramach licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

1 Opisana innowacja jest aktualnie w fazie rozwoju. Cechy i parametry przyszłych technologii mogą się zmieniać. Dostęp do przyszłych technologii jest uzależniony od zatwierdzenia przez organy regulacyjne.

Informacje na temat bezpieczeństwa wspomnianych produktów można znaleźć pod adresem mylife-diabetescare.pl/bezpieczenstwo

Wróć