Jednokrotne użycie igieł do wstrzykiwaczy

To oznaczenie na opakowaniu igieł do wstrzykiwaczy wskazuje, że są one produktami do jednorazowego użytku.

Jednokrotne użycie igieł do wstrzykiwaczy zapewnia higieniczne i skuteczne z medycznego punktu widzenia podanie insuliny.

Niestety większość chorych na cukrzycę insulinozależną stosuje igły do wstrzykiwaczy więcej niż jeden raz. Do możliwych następstw takiego postępowania należą przerost tkanki tłuszczowej, zakażenia, a nawet wahania stężenia glukozy we krwi. Te problemy stanowią obciążenie nie tylko dla samych chorych na cukrzycę, ale również dla systemu opieki zdrowotnej.

Wszystko widać pod mikroskopem

Nowa igła do wstrzykiwacza

Nowoczesne igły do wstrzykiwaczy to jednorazowe produkty najwyższej jakości. Są one bardzo cienkie i ostre oraz pokryte powłoką poślizgową. To zapewnia łatwe i komfortowe wstrzyknięcie insuliny – ale tylko jednokrotnie!

Można zobaczyć pod mikroskopem, że ponownie użyte igły do wstrzykiwaczy mogą być stępione, zagięte lub zatkane. Pozostałości tkanek mogą przyczepić się do igły.

Ryzyko związane z ponownym użyciem igieł do wstrzykiwacza

Osoby używające wielokrotnie igieł do wstrzykiwacza muszą mieć świadomość, że wiąże się to z następującymi zagrożeniami:

  • Wstrzyknięcia będą bardziej bolesne.
  • Częściej będą występowały urazy podskórne i krwawienia (w tym sińce).
  • Urazy sprzyjają powstawaniu przerostów tkanki tłuszczowej (stwardnieniu tkanki tłuszczowej).
  • Igła przestaje być sterylna, dlatego jej ponowne użycie jest nie tylko niehigieniczne, ale również zwiększa ryzyko zakażenia.
  • Wytrącające się kryształki insuliny oraz pozostałości tkanek mogą zatkać igłę.
  • Pęcherzyki powietrza we wkładzie, które mogą powodować podanie niedokładnej dawki insuliny lub wypływ insuliny z igły.

O czym należy pamiętać

Jest szczególnie ważne, aby pamiętać, że efekt wstrzyknięcia insuliny w obszar przerostu tkanki tłuszczowej nie daje pewności w leczeniu cukrzycy. W tych obszarach wchłanianie insuliny jest gorsze, co sprawia, że trudno ocenić, jakie będzie jej działanie. W konsekwencji obserwuje się „niewyjaśnione” wahania stężenia glukozy we krwi.

Oszczędzanie na igłach do wstrzykiwacza oznacza oszczędzanie na zdrowiu!