Cechy i funkcje aplikacji mylife App

Nasz najnowszy dodatek: Dyskretne podawanie bolusa za pomocą pompy z poziomu smartfona

Podawanie bolusów bezpośrednio ze smartfona — bez dotykania pompy. Podawanie bolusa jest możliwe zarówno z użyciem, jak i bez użycia kalkulatora sugerowanej dawki bolusa.

Kontrolowanie leczenia w zakresie podstawowym

 • Wgląd w ekran główny z najnowszymi danymi dotyczącymi leczenia, takimi jak glikemia, insulina w bolusie, dawka podstawowa i aktywna insulina
 • Dwa tryby leczenia: leczenie z wykorzystaniem pompy insulinowej i leczenie z wykorzystaniem wstrzykiwacza
 • Proste, bezprzewodowe przesyłanie danych z pompy mylife YpsoPump i wybranych glukometrów mylife
 • Zintegrowany i łatwy w obsłudze kalkulator sugerowanych bolusów z funkcją obliczania aktywnej insuliny
 • Możliwość wyboru spośród dwóch metod obliczania bolusów
 • Dziennik leczenia
 • Podstawowe statystyki dotyczące glikemii i zużycia insuliny
 • Eksport raportów w formatach PDF i CSV
 • Opcjonalna synchronizacja danych z chmurą mylife Cloud

Funkcja mylife Dose (w wersji 2.0)

 • Zdalne podawanie bolusa za pomocą pompy mylife YpsoPump z poziomu smartfona
 • Podawanie bolusa standardowego, bolusa przedłużonego i bolusa złożonego
 • Zdalne podawanie bolusa zarówno przy wcześniejszym użyciu, jak i bez wcześniejszego użycia opartego o aplikację kalkulatora sugerowanego bolusa

Należy pamiętać, że aby móc korzystać z tej nowej funkcji, wymagana jest wersja pompy mylife YpsoPump kompatybilna z funkcją mylife Dose.

Funkcja mylife Assist (w wersji 1.8)1

 • Łączność z systemem ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM) Dexcom G6
 • Bezpośrednie wykorzystywanie wartości CGM (stężenia glukozy) na potrzeby wygodnego obliczania sugerowanego bolusa
 • Wyświetlanie bieżącego odczytu z czujnika, trendu stężenia glukozy i historycznych wartości CGM z ostatnich 24 godzin
 • Alerty w przypadku wystąpienia wysokich lub niskich stężeń glukozy
 • Integracja czujnika i nadajnika z aplikacją
 • Przesyłanie danych do aplikacji Dexcom CLARITY
 • Szeroka gama kompatybilnych smartfonów

Zastrzeżenie:

Dexcom i Dexcom G6 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dexcom, Inc. w USA i/lub innych krajach.

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystywanymi przez firmę Ypsomed w ramach licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

1 Funkcja dostępna w aplikacji mylife App w wersji 1.8. Dostęp do funkcji CGM zależy od kraju.

Informacje na temat bezpieczeństwa wspomnianych produktów można znaleźć pod adresem mylife-diabetescare.pl/bezpieczenstwo