Cechy i funkcje aplikacji mylife App

Kontrolowanie leczenia w zakresie podstawowym

 • Wgląd w ekran główny z najnowszymi danymi dotyczącymi leczenia, takimi jak glikemia, insulina w bolusie, dawka podstawowa i aktywna insulina
 • Dwa tryby leczenia: leczenie z wykorzystaniem pompy insulinowej i leczenie z wykorzystaniem wstrzykiwacza
 • Proste, bezprzewodowe przesyłanie danych z pompy mylife YpsoPump i wybranych glukometrów mylife
 • Zintegrowany i łatwy w obsłudze kalkulator sugerowanych bolusów z funkcją obliczania aktywnej insuliny
 • Możliwość wyboru spośród dwóch metod obliczania bolusów
 • Dziennik leczenia
 • Podstawowe statystyki dotyczące glikemii i zużycia insuliny
 • Eksport raportów w formatach PDF i CSV
 • Opcjonalna synchronizacja danych z chmurą mylife Cloud
 • Widżet / pomoc w postaci szybkiego podglądu

Zdalne podawanie bolusa (w wersji 2.0)

 • Zdalne podawanie bolusa za pomocą pompy mylife YpsoPump z poziomu smartfona
 • Podawanie bolusa standardowego, bolusa przedłużonego i bolusa złożonego
 • Zdalne podawanie bolusa zarówno przy wcześniejszym użyciu, jak i bez wcześniejszego użycia opartego o aplikację kalkulatora sugerowanego bolusa

Ta funkcja wymaga oprogramowania pompy mylife YpsoPump w wersji V05.00.XX lub nowszej.

Bazująca na aplikacji integracja systemu CGM (w wersji 1.8)1

 • Łączność z systemem ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM) Dexcom G6
 • Bezpośrednie wykorzystywanie wartości CGM (stężenia glukozy) na potrzeby wygodnego obliczania sugerowanego bolusa
 • Wyświetlanie bieżącego odczytu z czujnika, trendu stężenia glukozy i historycznych wartości CGM z ostatnich 24 godzin
 • Alerty w przypadku wystąpienia wysokich lub niskich stężeń glukozy
 • Integracja czujnika i nadajnika z aplikacją
 • Przesyłanie danych do aplikacji Dexcom CLARITY
 • Szeroka gama kompatybilnych smartfonów
 • Wsparcie w postaci urządzenia Apple Watch

Zastrzeżenie:

Dexcom i Dexcom G6 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dexcom, Inc. w USA i/lub innych krajach.

1 Funkcja dostępna w aplikacji mylife App w wersji 1.8. Dostęp do funkcji CGM zależy od kraju.

Informacje na temat bezpieczeństwa wspomnianych produktów można znaleźć pod adresem mylife-diabetescare.pl/bezpieczenstwo