Procedura krok po kroku

Czynności przed wstrzyknięciem

Handling - Wash hands

Umyj ręce wodą z mydłem.

Uwaga: wymieszaj insulinę w postaci zawiesiny (insulinę izofanową (ang. neutral protamin Hagedorn, NPH) lub mieszankę insulin). Przed każdym wstrzyknięciem 10-krotnie odwróć wstrzykiwacz i porusz nim ruchem wahadłowym zgodnie z instrukcjami lekarza i producenta insuliny.

Czynności podczas wstrzykiwania

Zdejmij folię ochronną.

Zdejmij folię ochronną.

Handling - Click on needle (incorrect)

Ważne
Nie zatrzaskuj ani nie wkręcaj igły do wstrzykiwacza pod kątem.

Handling - Click on needle (correct)

Igły mylife Penfine Classic – przykręcaj do wstrzykiwacza zewnętrzną nasadkę zabezpieczającą igłę do momentu jej zablokowania się na miejscu.

Handling - Click on needle (correct) Clickfine

Igły mylife Clickfine – przyłóż nasadkę z igłą do wstrzykiwacza i dociśnij pod kątem prostym; o bezpiecznym zamocowaniu poinformuje dźwięk kliknięcia.

Handling - Needle vertically clicked on from above

Wskazówka dotycząca igieł mylife Clickfine: ustaw nasadkę igły pionowo na stole i zamocuj w niej wstrzykiwacz, opuszczając go pionowo w dół.

Handling - Remove outer cap

Zdejmij zewnętrzną nasadkę zabezpieczającą igłę i odłóż ją.

Handling - Remove inner cap

Zdejmij wewnętrzną nasadkę zabezpieczającą igłę i odłóż ją.

Handling - Priming of injection pen

Przed każdym wstrzyknięciem sprawdź zgodnie z instrukcją użycia wstrzykiwacza, czy jest już gotowy do użycia (napełniony).

Handling - Set correct dose and place at a suitable injection site

Wybierz prawidłową dawkę. Przyłóż igłę wstrzykiwacza do właściwego miejsca wstrzykiwania.

Handling - Slowly inject the insulin

Powoli wstrzykuj insulinę zgodnie z instrukcjami lekarza, naciskając przycisk dozowania.

Handling - Count to ten while pen needle remains in fatty tissue

Pozostaw igłę wstrzykiwacza w miejscu wkłucia w tkankę tłuszczową, powoli odliczając do 10.

Handling - Secure pen needle with outer cap

Ostrożnie załóż zewnętrzną nasadkę zabezpieczającą na igłę do wstrzykiwacza (tylko w przypadku samodzielnego wstrzykiwania).

Handling - Screw off pen needle

Odkręć igłę od wstrzykiwacza.

Handling - Safely dispose of the used pen needle

Bezpiecznie zutylizuj igłę wstrzykiwacza po jej użyciu.