Insulinę wstrzykuje się w podskórną warstwę tkanki tłuszczowej.

Fatty tissue

   Skóra

   Podskórna warstwa tkanki tłuszczowej

   Mięsień

W celu zapewnienia skutecznego działania dawki insuliny konieczne jest wstrzyknięcie jej w podskórną warstwę tkanki tłuszczowej (wstrzyknięcie podskórne), a nie w mięsień. Podanie insuliny w mięsień może prowadzić do wystąpienia ciężkiej hipoglikemii.

Clickfine usage correct

   Podaj insulinę w podskórną warstwę tkanki tłuszczowej

Clickfine usage incorrect

   Nie podawaj insuliny domięśniowo

Szeroki wybór igieł o różnych długościach – możliwość doboru igły do indywidualnych potrzeb

  • Obserwuje się wyraźny trend produkowania coraz krótszych i cieńszych igieł do wstrzykiwaczy.
  • Stosowanie bardzo krótkich igieł do wstrzykiwaczy umożliwia skuteczne podawanie insuliny w podskórną warstwę tkanki tłuszczowej (wstrzyknięcie podskórne) i upraszcza technikę wstrzykiwania.
  • Niezależnie od wskaźnika masy ciała (ang. body mass index, BMI) grubość skóry (naskórka i skóry właściwej) rzadko przekracza 3 mm.
  • Dobranie właściwej długości igły do wstrzykiwacza jest bardzo istotne. Pomaga w tym lekarz przy rozpoczynaniu insulinoterapii z użyciem wstrzykiwacza.
  • Zazwyczaj w początkach insulinoterapii stosuje się krótsze igły do wstrzykiwacza.
  • Stosowanie właściwej techniki wstrzykiwania z użyciem igły o prawidłowej długości pozwala uniknąć podawania insuliny w mięsień.
Clickfine needle lengths

Właściwa technika wstrzykiwania zależnie od długości igły

Injection technique straight

Igła o długości 4 mm: Trzymaj igłę wstrzykiwacza pionowo, pod kątem 90 stopni względem skóry, bez tworzenia fałdu skórnego. (Utworzenie fałdu skórnego może być konieczne w przypadku niektórych dzieci, bardzo szczupłych dorosłych i przy podawaniu insuliny w udo).

Injection technique with skin fold

Igły do wstrzykiwacza o długości 6 mm i 8 mm Wstrzyknięcie pod kątem 90 stopni w fałd skórny lub pod kątem 45 stopni bez tworzenia fałdu skórnego.

Injection technique at an angle

Igły do wstrzykiwacza o długości 6 mm i 8 mm Wstrzyknięcie pod kątem 90 stopni w fałd skórny lub pod kątem 45 stopni bez tworzenia fałdu skórnego.

Poprawne tworzenie fałdu skórnego

  • Utwórz fałd skórny, używając kciuka i palca wskazującego; pomocne może być także użycie palca środkowego.
  • Skóra utworzonego fałdu nie powinna być ściśnięta ani napięta. Nie ściskaj mocno boków fałdu, aby skóra nie bolała ani nie zbladła z powodu braku krążenia.
  • W przypadku użycia wszystkich palców istnieje ryzyko, że fałd będzie obejmował także mięsień. Rezultatem może być niepożądane domięśniowe wstrzyknięcie insuliny.
Correct skin fold using two fingers
Incorrect skin fold (two fingers)