Szybkość wchłaniania insuliny zależy od miejsca wstrzyknięcia

  • Najpopularniejszymi miejscami wstrzykiwania1 insuliny są brzuch i uda.
  • U dorosłych odległość od pępka powinna wynosić co najmniej 1 cm. U dzieci odległość od pępka powinna wynosić co najmniej 3 cm.
  • Wykonywanie wstrzyknięć w brzuch umożliwia szybkie wchłanianie się insuliny.
  • Wykonywanie wstrzyknięć w uda i pośladki powoduje wolniejsze wchłanianie się niektórych rodzajów insuliny.
  • Działanie analogów insuliny jest mniej zależne od miejsca wstrzykiwania.
  • Należy postępować według zaleceń lekarza.
Injection sites - Full body

Zasada rotacji miejsc wstrzykiwania Unikanie lipohipertrofii

  • Miejsce wstrzykiwania należy zmieniać po każdym podaniu insuliny (zasada rotacji).
  • U dorosłych miejsca wstrzykiwania powinny być oddalone od siebie o co najmniej 1 cm w celu uniknięcia częstego podawania insuliny w tzw. “ulubione miejsca”, co mogłoby skutkować przerostem tkanki tłuszczowej (lipohipertrofią).
Injection sites - Belly

Przykłady stosowania zasady rotacji

Przykład 1

Przykład 2

Rano     Południe     Wieczór

Rano      Wieczór

Przykład 3

Injection places (with dots) - Belly
Injection places (with dots) - Thighs

1 Podawanie insuliny w przedramię: insulinę można wstrzykiwać w przedramię tylko po odpowiednim przeszkoleniu przez lekarza. W miejscach tych istnieje wyższe ryzyko podania insuliny w mięsień ze względu na zazwyczaj dość cienką podskórną warstwę tkanki tłuszczowej i utrudniony dostęp do miejsc wstrzykiwania.