Engangsbruk av pennekanyler

Dette symbolet på pennekanylens boks indikerer at det er et produkt for engangsbruk.

Sett fra et klinisk standpunkt er hygienisk og effektiv insulintilførsel kun sikret ved engangsbruk.

Dessverre brukes kanyler ofte mer enn én gang av de fleste insulinavhengige diabetikere. De mulige konsekvensene er lipohypertrofi, infeksjoner og til og med blodsukkersvingninger. Dette er en belastning for både diabetikere og helsevesenet.

Mikroskopet viser det

En ny kanylespiss

Moderne pennekanyler er engangsprodukter av høyeste kvalitet. De er ekstremt tynne og skarpe, og er belagt med et smørende lag. Dette resulterer i en skånsom og behagelig injeksjon - men kun én gang!

Under mikroskopet kan du se at pennekanyler som brukes flere ganger kan bli sløve, bøyd eller blokkert. Hudvevrester kan sitte fast på kanylen.

Farer ved gjenbruk av pennekanyler

Hvis du bruker pennekanylen flere ganger, bør du være klar over farene:

  • Injeksjoner blir mer smertefulle
  • Hyppigheten av skader under huden og blødning (inkludert blåmerker) vil øke
  • Skader fremmer dannelsen av lipohypertrofi (herding av fettvev)
  • Kanylen er ikke lenger steril, og gjenbruk er ikke bare uhygienisk, men øker også faren for infeksjon
  • Krystallisert insulin og hudvevrester kan blokkere kanylen
  • Luft kan muligens føre til en unøyaktig insulindose eller at insulin lekker ut av kanylen

Hva du bør ta hensyn til

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at virkningen av injeksjoner i lipohypertrofi er uviss innen diabetesbehandling. I disse områdene er absorpsjonen av insulin svekket, noe som gjør det vanskelig å beregne virkningen av insulinet. Konsekvensene er "uforklarlige" svingninger i blodsukkernivået.

Hvis du er sparsom på pennekanyler, er du sparsom med helsen din!