mylife Stories

Når man blir eldre, blir ofte den fysiske kapasiteten dårligere: Man hører og ser dårligere, er ikke like bevegelig som før, og hodet er heller ikke alltid like klart som det en gang var. Diabetes reduserer livskvaliteten ytterligere når man blir eldre. Men det finnes noen punkter her som man kan og bør være oppmerksom på.

En gammel mann ser smilende inn i kameraet
Diabetes i alderdommen medfører visse utfordringer

Hos eldre med diabetes type 1 eller hos personer med diabetes type 2, som må ta insulin, kan akutt føling eller hypoglykemi føre til fall, blackout eller begrensede motoriske evner og ha konsekvenser for helsa. Derfor fokuserer behandlingen framfor alt på å unngå hypoglykemi. Dette kan oppstå hyppigere hos eldre med disse diabetesvariantene fordi lave sukkernivåer oppfattes dårligere ved langvarig diabetes og blodsukkerøkende motreaksjoner starter senere i kroppen.

Moderne behandlingsmetoder og -produkter fungerer imidlertid veldig godt, men når alderen øker, er det ikke alltid like lett å bruke disse produktene. For eksempel når eldre ikke lenger klarer å bruke insulinpennen eller insulinpumpa selv. Eller hvis de misforstår blodsukkerverdiene som vises, og reagerer for seint på kritiske verdier. Dagens teknologi fører dessuten også til at skjermer og knapper delvis er mindre, menyene blir mer kompliserte og mobiltelefoner blir stadig mer nødvendig. Dette blir en ekstrautfordring for eldre med diabetes type 1.

Hva kan man da gjøre for å mestre disse utfordringene forbundet med diabetes hos eldre?

  • Ernæring spiller en viktig rolle for å forebygge hypo- eller hyperglykemi. Det er også viktig at gebisset sitter bra slik at man er i stand til å spise godt og tilstrekkelig så det ikke kan oppstå underernæring.
  • Det hjelper også å få rørt på seg jevnlig: 30 minutter fysisk aktivitet fem ganger i uka har positive virkninger for blodsukker, blodtrykk og omsetning av fettstoffer. Vær forsiktig hvis du har problemer med hjertet eller bevegelsesapparatet!
  • Hva slags innstilling man har, er dessuten også viktig. Når man blir eldre, unngår man ofte legebesøk, medisiner osv. Her trengs det selvdisiplin og motivasjon i tillegg til å huske at man har det bedre når man passer godt på seg selv.
  • Det er også viktig å få profesjonell opplæring i bruk av behandlingsprodukter. Det er bare dette som kan sørge for optimale resultater, som for eksempel å kunne forstå alarmmeldinger ved hypo- eller hyperglykomi.
  • Det hjelper også med intuitive produkter som er utviklet for diabetes hos eldre, for eksempel apparater som er enkle i bruk med store skjermer og knapper.
  • Moderne, automatiserte og tilpasningsdyktige behandlingssystemer gjør det enklere å måle verdier og beregne insulinbehovet.

Det finnes støttende behandlingsformer, passende produkter samt tips og triks for eldre. Eldre mennesker må også være oppmerksomme, tilpasse seg og reagere når noe er galt – enten det dreier seg om kognitive, fysiske eller andre plager. Selv om alle former for behandling er mulig i når man kommer opp i åra, må man også ta hensyn til andre livsomstendigheter i denne fasen.

Go Back