mylife Stories

Ypsomed har påbörjat ett samarbete med CamDiab Ltd. för att göra din diabetesbehandling ännu enklare. CamDiab Ltd. har utvecklat CamAPS FX, en app som är lätt att starta upp och använda, och som samarbetar med din Dexcom G6-sensor och din insulinpump mylife YpsoPump. Tack vare integreringen av automatiserad insulindosering i systemet mylife YpsoPump, blir det möjligt att leva mer spontant och lägga mindre tid på din diabetes. Den här enkla lösningen lanseras för systemet mylife YpsoPump, med början i valda länder och följt av andra Ypsomed-områden under året.

Enkel och diskret hantering av behandlingen – med mylife Loop1.
Enkel och diskret hantering av behandlingen – med mylife Loop1.

Vårt mylife Loop Program går vidare, och vi är stolta att presentera vårt nästa steg, mylife Loop1: mobilappen mylife CamAPS FX Android fungerar med Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System för kontinuerlig blodglukosmätning, och är den första CE-märkta algoritmen för en mobilapp. Genom att koppla insulinpumpen mylife YpsoPump till Android-mobilappen mylife CamAPS FX Android får du algoritmbaserad insulindosering med bolusfunktion från din smarttelefon. Den lättanvända hanteringen garanterar diskret användning i vardagen och förbättrat behandlingsresultat.

Hur fungerar mylife CamAPS FX?

Den här lösningen med adaptiv återkoppling gör att användare av insulinpumpen mylife YpsoPump får det lättare att hantera sina glukosnivåer och dra nytta av en unik anpassningsbar och reagerande styralgoritm som körs i en smarttelefon. Den justerar automatiskt insulindoseringen från insulinpumpen baserat på avläsningarna från Dexcom G6-glukossensorn.

Appen kan användas i Europa, och är godkänd för åldrar över ett år inklusive för gravida. För diskret och bekväm hantering kan användare ge en måltidsbolus direkt från smarttelefonen. Android-mobilappen mylife CamAPS FX är personaliserad och lär sig hela tiden, och anpassar sig snabbt till ständigt förändrade insulinbehov. Den justerar för varierande insulinbehov under dygnet och mellan dagar, och kompenserar för över- och underdosering av måltidsbolus. Om du konsekvent över- eller underskattar kolhydrater, justerar algoritmen insulindoseringen så att för låga och för höga glukosnivåer undviks. Det gör att appen kan användas säkert och effektivt i alla livets skeden, även under graviditet. Med det här automatiserade systemet för insulindosering behöver du lägga mindre tid på att hantera insulinpumpen, så att du får mer frihet i vardagen, blir mer motiverad att följa ordinationer och får bättre livskvalitet.

Mer information:

Ansvarsfriskrivning:

Produktbilderna är enbart avsedda som illustration.

Dexcom, Dexcom G6 och Dexcom CLARITY är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.

Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Ypsomed av sådan märkning täcks av licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

1 Den beskrivna nyheten är tillgänglig i vissa länder, och ytterligare länder tillkommer snart. Utökandet är beroende av lokala myndigheters godkännande.

Go Back