Proof of concept - Smart Advice

Beste deelne(e)m(st)er,

Hartelijk dank voor uw toezegging om mee te doen aan onze Proof of Concept met toekomstgerichte technologieën voor digitaal diabetesbeheer. Door uw deelname levert u een actieve bijdrage aan het verkrijgen van eerste inzichten in de nieuwe functies en mogelijkheden.

In deze brief leggen wij u uit waar het om gaat en welke apps daarbij worden gebruikt.

Vaak gestelde vragen

Tijdens de 2 maanden Proof of Concept periode kunt u de volgende drie apps* gebruiken:

1. mylife Smart App

Deze app heeft dezelfde functies als de mylife App. De naam is veranderd vanwege het Proof of Concept. U kunt uw mylife YpsoPump en de mylife Unio Neva voor zover u laatstgenoemde gebruikt, blijven verbinden en uitlezen.

2. mylife Carb Estimator

SNAQ ondersteunt u bij het bepalen van de koolhydraten van maaltijden. De app heet mylife Carb Estimator. U kunt een foto maken van uw maaltijd en krijgt dan een voorstel voor het aantal koolhydraten. Die schatting kunt u dan in uw boluscalculator invoeren (momenteel moet dit nog handmatig gebeuren).

Meer informatie vind je hier: https://www.snaq.io/

3. mylife Advice

De mylife Advice App wordt op de achtergrond op uw smartphone geïnstalleerd. De xbird App zal na een bepaalde tijd met behulp van de sensoren die in de smartphone zijn geïntegreerd (stand, versnelling, positie etc.) en de therapiegegevens uit de mylife Smart App informatie ter beschikking kunnen stellen. Dat vindt plaats in de vorm van berichten (‘notifications’).

Tijdens het sporten is het belangrijk dat u uw smartphone, indien mogelijk, draagt.

Meer informatie vind je hier: www.xbird.io/

U kunt na het berekenen van de bolus in de mylife Smart App gewoon uw bolus geven zoals u dat normaal gewend bent te doen met de mylife YpsoPump. Om uw bolus te berekenen gebruikt u nu echter de SNAQ mylife Carb Estimator app voor het berekenen van het aantal koolhydraten. Voordat u de koolhydraten invoert in de boluscalculator, controleert u eerst of het aantal koolhydraten dat de SNAQ mylife Carb Estimator voorstelt, overeenkomt met uw eigen inschatting.

*De nog niet uitgebrachte apps kunnen alleen worden getest met een iPhone (versie 7 of hoger). Alleen degenen die al bekend zijn met de reguliere mylife App komen in aanmerking om deel te nemen.

Hoe werkt het:

Belangrijk: bepaal bij alle voorstellen en waarden of deze voor u kloppen. Als u twijfelt, adviseren wij een controle (bv. eigen schatting van de koolhydraten (KH) in g of een berekening van de KH).

De Proof of Concept moet aantonen dat kunstmatige intelligentie het alledaagse leven van pompgebruikers positief kan ondersteunen. Bijvoorbeeld in de vorm van de automatische koolhydraatbepaling of, dankzij de individuele instructies, bij alledaagse activiteiten. Door de moderne sensoren in de smartphones kunnen activiteiten worden herkend. Gecombineerd met therapiegegevens kan u nuttige informatie en meldingen worden aangeboden.

Tijdens de periode van 2 maanden heeft u de mogelijkheid om drie keer feedback te geven via een online vragenlijst. Uw feedback is voor ons enorm belangrijk omdat wij daarmee ook kunnen bepalen of wij de juiste technologieën gebruiken.

Zo krijgt u de apps:

TestFlight van Apple: deze app is in de App Store verkrijgbaar en moet worden geïnstalleerd. In deze app van Apple worden u de drie testapps ter beschikking gesteld.

U krijgt van Apple TestFlight een uitnodiging, waarna de apps in TestFlight verschijnen. Deze uitnodiging wordt naar het e-mailadres van uw AppleID gestuurd.

Dit moet u nog doen:

Nadat alle drie app zijn geïnstalleerd, moet u deze nog gedeeltelijk instellen.

mylife SmartApp

Hier hoeft u geen instellingen aan te passen. De instelling van de pomp en van de bloedglucosemeter werkt namelijk precies op dezelfde manier als bij de officiële mylife App.

mylife Carb Estimator

De app heeft uw toestemming nodig om glucose- en insulinegegevens uit de Apple Health te lezen en voor toegang tot de camera om foto’s van maaltijden te maken. Om meldingen te ontvangen, kan optioneel toestemming voor Push-berichten worden gegeven. Als u een BGM, FGM of CGM gebruikt met de mogelijkheid om glucosegegevens naar Apple Health over te dragen (bv. Dexcom G5 of G6), kunt u in de BGM-, FGM- of CGM- app toestemming geven voor de overdracht naar Apple Health zodat de mylife Carb Estimator de gegevens kan uitlezen en aan de maaltijden kan koppelen.

Een korte film van SNAQ voor de ingebruikname.

Opmerking: Als u de KH-waarden voor uw therapie gebruikt, maar u twijfelt aan het resultaat, adviseren we u deze met uw eigen schatting of weging te vergelijken.

mylife Advice

Het is belangrijk dat u de xbird App alle toestemmingen geeft. Locatiegegevens moeten ook op de achtergrond kunnen worden geregistreerd – dit heeft nauwelijks gevolgen voor de batterij. De app helpt ons  bij het ‘leren’, hoe gedragspatronen in verband te brengen zijn met de verzamelde therapiegegevens. Daardoor worden berichten en suggensties op uw eigen situatie afgestemd. De mylife Advice App leert van u en blijft de eerste 4-6 weken passief. Daarna krijgt u soms meldingen die betrekking hebben op uw dagelijks leven.

Health App

Het is belangrijk dat alle apps schrijf- en leesrechten in de Apple Health App hebben voor:

 • Bloedglucose
 • Koolhydraten
 • Insulinegegevens
 • Voor de mylife Advice App moet, indien mogelijk, ook toestemming voor alle andere rechten worden gegeven.

Om dit te controleren/in te stellen, gaat u in de iPhone naar Instellingen -> Gegevensbescherming en selecteert daar de Health App.

1. Carb Estimator

2. mylife Advice

3. mylife SmartApp

4. B.v. Dexcom G6

Vaak gestelde vragen

General questions

How long will the Smart Advice Proof of Concept Study last?

The Smart Advice proof of concept study will last for two months.

Start date: January 12, 2021
End date: March 9, 2021

How many survey questionnaires will there be during the study?

There will be Total three survey questionnaires during the study. The first at the beginning of the study, the second after about 6 weeks and the last at the end of the study.

Can I fill out my Surveys on iOS, Windows, etc.?

Yes, you can complete your surveys on all major browsers and operating systems (iOS and Windows).

Why does no text appear in the app?

Activate the Dark mode in the iOS Settings.

mylife Carb Estimator

What can I do with the app?

The app supports you in understanding your blood glucose levels in connection with your meals. 

 • Record a meal to get carbs, fat and protein values
 • For each past meal see your postprandial glucose profile, Time-In-Range as well as highest/lowest reading 3 hours after the meal
 • Automatically sync carbohydrate values with the mylife smart app
 • Discover and learn which meals influence your glucose to be either low, high or in-range
 • Find out what happened last time when you had the same or similar meal 

Please note, that for many of these functionalities it is needed to have your CGM data stored in Apple Health and allow the mylife Carb Estimator to read it.

Where can I find a tutorial on how the app works?

You can find a video tutorial on how the app works here: English:  https://bit.ly/36wGDb6 Deutsch: https://bit.ly/3tloyqf

How to best record an image?

We recommend holding your smartphone parallel to the table with a distance of about 30 centimeters. So that the full plate as well as some areas of the table are on the image.

How is the weight determined?

You can take pictures using two ways: With 3D analysis and without 3D analysis. When using the 3D analysis, the weight gets calculated using the 3D camera, which is available in newer iPhones. When the 3D Analysis is not active, the portions are based on standard portion sizes.

What is the “3D analysis”?

When using the 3D analysis, we use the 3D camera available on specific phones to create a three-dimensional model of the food. We use this information to calculate the weight of the food. If the 3D analysis is inactive, we use common portion sizes.

Which smartphones support the 3D analysis?

The following models support the 3D analysis when using the selfie-camera: iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini. The iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have the 3D cameras on the back of the phone and therefore the 3D analysis is always active.

What to do when I don’t find an item in the database?

When your search did not match a food item in our database please:

 • Check the spelling
 • Add the main ingredient first and add other ingredients separately
 • Avoid using special characters
 • Search for a more general term

In case these tips did not help you can report the missing item to the developers. It is planned for adding additional national food databases for after the pilot phase.

How can I add meal components which have not been detected?

You can add a meal component manually if it has not been automatically detected. Click on the three dots in the top right corner and click on “Add food” to add the meal component manually. With your finger draw the area around the meal component which should be added. You will see a red line indicating the drawn area. Click on “Add food” in the bottom right corner to add the meal component.

How can I change wrongly detected meal components?

The app automatically selects ingredients if it is confident enough that the selection is correct. If the app selected a wrong ingredient, clicking on the “(-)” button removes the selected ingredient. After it is removed, the correct ingredient can then be selected from the list of proposed ingredients or searched for in the entire database by clicking on the “Search” button.

How can I duplicate an already existing meal?

In the home screen, swipe a meal card to the left to reveal the copy meal button. Your meal will be copied to the current time.

How are similar meals proposed?

The similar meals in the meal analysis screen are proposed based on the ingredients in the meals and based on the food group to which the ingredients belong. For example, in the meal analysis screen of a meal consisting of white rice and chicken, meals are proposed which either contain white rice or chicken. Additionally, meals of which the food group of the ingredients are the same as the food groups of white rice (which has food group rice) or chicken (which has food group white meat).

Where can I change the amount of carbohydrates?

To change the amount of carbohydrates of a meal component click on the pen which is on the same line as the weight and the carbohydrates. A screen appears with a slider for each ingredient. Moving the slider changes the weight of the ingredient. As you move the weight slider you will see the carbohydrate amount changing as well. Click on “Confirm” in the bottom right corner to confirm the new weight and carbohydrate amount.

Carbohydrates do not appear in the smartApp

First check, if the carbohydrates appear in Apple Health under Browse (Entdecken) -> Nutrition (Ernährung) -> Carbohydrates (Kohlenhydrate).

If the Carbohydrates do not appear in Apple Health, check the permissions of the Carb Estimator and smartApp in the iPhone Settings App (Einstellungen) under Health -> Data Access & Devices (Datenzugriff & Geräte) -> Carb Estimator / smartApp.

Carbohydrate values are wrong in the smartApp or some values are not imported

In the Carb Estimator App, carbohydrates are saved to Apple Health when going back to the home screen after having recorded a meal. However, the meal must have been recorded no later than 5 minutes ago (that means for example when setting the date for a meal to 2 hours ago, carbs are not being saved).

When adapting a meal (e.g. the weight or the date), carbohydrates are also not being saved again, so try to make sure that your information is correct before saving the meal.

mylife Advice

How long does the App remain passive?

The App remains passive for four weeks after installation. After that, it becomes active and starts sending messages to you.

mylife SmartApp

Is the mylife Smart App performance equal to the standard mylife App?

The mylife Smart App does not have the same performance as the standard mylife App.

Informatie over gegevensbescherming voor het Proof of Concept

Verantwoordelijk namens Ypsomed AG zijn:

Vragen en suggesties kunnen natuurlijk naar alle bovengenoemde personen worden gezonden.

Bij vragen en zorgen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris(sen) voor gegevensbescherming Nadia Glaus, Data Protection Officer - privacy@ypsomed.com.

Welke gegevens worden waarvoor verzameld?

mylife Smart App

De mylife Smart App werd in opdracht van Ypsomed AG door SINOVO GmbH & Co. KG ontwikkeld. De gebruiksvoorwaarden voor de mylife Smart App bepaalt SINOVO GmbH & Co. KG. Door het downloaden van de mylife Smart App verklaart u dat u instemt met de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring.

De gegevens die met de mylife Smart App worden verzameld, verwerkt SINOVO in opdracht en volgens de instructies van Ypsomed. SINOVO gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden.

De mylife Smart App leest therapiegegevens uit de mylife YpsoPump® en eventueel uit de mylife Unio Neva-bloedglucosemeter via Bluetooth® uit.

De volgende gegevens worden in de mylife Smart App verwerkt:

 • Therapiegegevens: gegevens uit de mylife YpsoPump en, indien aanwezig, uit de mylife Unio Neva (bloedglucosegegevens, insulineafgifte, apparaatgegevens).
 • Handmatig ingevoerde gegevens bv. sport, vervanging van infuusset, handmatig ingevoerde bloedglucosewaarden en markers.
 • Toegang tot de Apple Health App

De gegevens in de mylifeTM Smart App worden na de-installatie gewist.

mylife Carb Estimator

De mylife Carb Estimator werd door SNAQ GmbH (Les Longues Raie 11, 2013 Colombier, Zwitserland) ontwikkeld.

In de mylife Carb Estimator worden de volgende gegevens geregistreerd en verwerkt:

 • AppleID
 • Cameratoegang
 • Uploaden van maaltijdfoto’s ter analyse
 • Push-berichten (optie)
 • Berekening van de koolhydraten op basis van de foto’s en zelf ingevoerde gegevens
 • Toegang tot de Apple Health App

De geregistreerde anonieme gegevens worden door SNAQ verwerkt en opgeslagen in zijn eigen Cloud Platform bij Amazon AWS (Amazon Web Services, Inc 440 Terry Ave N, Seattle VS). SNAQ noch Amazon kan u identificeren aan de hand van de gegevens die met de mylife Carb Estimator zijn verzameld.

De verzamelde gegevens worden na afloop van de testfase gewist.

mylife Advice

De centrale app in deze testfase is mylife Advice, die alle belangrijke gegevens van mobiele sensoren (GPS, stappentellers en andere bewegingsgegevens), van de mylife SmartApp, de SNAQ App en gegevens uit Apple Health App verwerkt en analyseert.

mylife Advice wordt samen met xbird GmbH (Rosenthalerstraße 2, Berlijn) ontwikkeld. Om u mylife Advice te kunnen gebruiken, moet u instemmen met hun gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

mylife Advice verzamelt en verwerkt na uwtoestemming de volgende gegevens:

 • Apple-ID
 • mylife Cloud-verificatie
 • Smartphone-sensoren
  • Bewegings- en fitnessgegevens (soort beweging, stappen, trappen etc.)
  • Locatiegegevens (GPS, Bluetooth, wifi etc.)
  • Gyroscoop (positiedetectie)
 • Gegevens uit de Apple Health App

mylife Advice verwerkt deze gegevens anoniem.

De xbird App maakt voor de applicatie gebruik van het Google Cloud Platform (virtuele eigen Cloud van Xbird) van Google Ireland Limited. Google zelf heeft geen toegang tot de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door xbird tot aan het eind van de testfase verwerkt en opgeslagen. Na afloop van de testfase worden alle persoonsgegevens gewist. De voor de algoritme-functie benodigde gegevens worden in gebundelde vorm (anoniem) verder gebruikt. Met de gebundelde gegevens kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

Apple Health App

De Apple Health App is een vanaf iOS 8 voor iPhone, iPad en iPod touch geïntegreerde interface. Alle gegevens van de voor de testfase gebruikte apps worden naar de Apple Health App overgedragen. Zo hoeven de apps niet direct met elkaar te communiceren en worden de gegevens veilig en overzichtelijk op één plaats opgeslagen. Met uw toestemming verzamelt de Apple Health App alle gegevens van uw Sport App, de stappenteller, GPS-gegevens, de mylife Smart App en de mylife Carb Estimator.

De Apple Health App geeft na uw toestemming andere apps toegang tot de centraal opgeslagen gegevens. mylife Advice gebruikt deze functie en leest de gegevens die voor het algoritme nodig zijn.

U beslist welke persoonsgegevens u in de Apple Health App deelt en u bepaalt welke apps toegang daartoe hebben. De verwerking van uw gegevens vindt alleen op basis van uw toestemming plaats. Nadere informatie over hoe uw gegevens in de Apple Health App worden verwerkt en opgeslagen, vindt u in de Privacyverklaring van de Apple Health App en in de Richtlijn over gegevensbescherming van Apple. U kunt uw toestemming altijd direct in de app intrekken.

Uw rechten op gegevensbescherming

U kunt uw rechten voor de verwerking van uw gegevens in de mylife Smart App, de mylife Carb Estimator en de mylife Advice in het kader van deze testfase altijd bij Ypsomed uitoefenen.

Voor de verwerking van uw gegevens in de Apple Health App verzoeken we u u zich op de site van uw Apple-ID-account of op privacy.apple.com aan te melden.

Intrekking van uw toestemming

U kunt de toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van deze testfase altijd en zonder opgaaf van redenen in de Apple Health App intrekken of de afzonderlijke apps de-installeren. De verwerking van uwgegevens blijft tot het herroepen van uw toestemming rechtmatig.

Recht op inzage, recht op correctie en verwijderen van de gegevens

U kunt altijd vragen om inzage in welke van uw persoonsgegevens in het kader van deze testfase worden verwerkt.

Onjuiste en onvolledige gegevens kunt u altijd in de betreffende app corrigeren en aanvullen.

Door de de-installatie van een app worden deze gegevens automatisch gewist.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt, mits de wettelijke voorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

Recht op gegevensoverdracht

Persoonsgegevens die u voor deze testfase ter beschikking hebt gesteld, mag u opvragen of naar een andere (verwerkings)verantwoordelijke sturen.

Recht van indiening van een klacht bij een toezichthoude

U kunt bij de toezichthouder voor gegevensbescherming van uw gebruikelijke verblijf- of woonplaats of van ons hoofdkantoor een klacht indienen als u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt.