Op deze pagina komt u te weten hoe wij op de website van Ypsomed gebruikmaken van cookies. Dit document maakt onderdeel uit van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wat zijn cookies?

Om te zorgen dat onze website goed werkt, slaan wij soms kleine bestandjes, ook wel cookies genoemd, op uw apparaat op. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk of blijvend worden geïnstalleerd op uw harde schijf. Onze webportal laat cookies achter op uw computer, uw tablet of uw smartphone als u onze website bezoekt. De portal herkent daarmee de ingevoerde gegevens en instellingen gedurende een bepaalde periode (bijv. taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren of ook reeds bevestigde logingegevens) en u hoeft die stappen niet iedere keer te herhalen als u onze website bezoekt of op onze website navigeert.

Cookies dienen er ook toe om het aanbod op onze website beter af te stemmen op uw interesses of in het algemeen te verbeteren op basis van statistische analyses.

Van welk soort cookies maken wij gebruik?

Voor zover u door middel van uw browserinstellingen akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan er op onze websites gebruik worden gemaakt van twee soorten cookies: Er wordt gebruik gemaakt van zogeheten ‘session cookies’ en van ‘persistent cookies’. Session cookies blijven letterlijk zo lang bewaard als uw sessie op de website duurt, dus tot u de website weer verlaat. Persistent cookies blijven echter permanent opgeslagen op uw apparaat, ook als u website heeft verlaten. De tijdsduur die een cookie op uw apparaat blijft, hangt af van de ‘levensduur’ die de exploitant van de website aan het cookie heeft toegekend. U kunt cookies ook handmatig verwijderen.

Naam Type Bron Gebruiksdoel Duur opslag
PHPSESSID Technisch mylife-diabetescare.nl Dit cookie dient ter identificatie gedurende de tijd dat u op onze websites bent. Sessie
FE_USER_AUTH Technisch mylife-diabetescare.nl Dit cookie slaat aanmeldinformatie op als u op onze websites een gedeelte bezoekt dat is beschermd met een login. 5 uur
cookiesonsent_status Technisch mylife-diabetescare.nl Dit cookie slaat de status op van uw toestemming voor het gebruik van cookies bij het actuele domein. Sessie
ewafutano Analytisch Evalanche Tracking (anonieme historie) 24 maanden
_ga Analytisch Google Het apparaat van de gebruiker krijgt een toevallig gegenereerd cijfer toegekend. Aan de hand daarvan wordt herkend dat onze internetpagina weer via dat apparaat wordt bezocht. 2 jaar
_utma Analytisch Google Hiermee wordt geanalyseerd hoe vaak een gebruiker via dit apparaat onze internetpagina bezoekt. 2 jaar
_utmb Analytisch Google Het maakt een tijdstempel aan zodra een bezoeker de internetpagina oproept. 30 minuten
_utmc Analytisch Google Het maakt een tijdstempel aan zodra een bezoeker de internetpagina verlaat. Sessie
_utmt Analytisch Google Het vermindert de ‘request-rate’ 10 minuten
_utmz Analytisch Google Het analyseert van waar u op onze internetpagina terecht bent gekomen (link van campagne, website etc.) 6 maanden
_fbp Analytisch Facebook Het analyseert van waar u op onze internetpagina terecht bent gekomen (link van campagne, website etc.) en welke acties u op onze website hebt uitgevoerd. Sessie
_gid Analytisch Google Het apparaat van de gebruiker krijgt een toevallig gegenereerd cijfer toegekend. Aan de hand daarvan wordt herkend dat onze website weer via dat apparaat wordt bezocht. 24 uur
__gads Analytisch Google Dit cookie wordt door Google DoubleClick gebruikt voor het opnieuw bepalen, optimaliseren, melden en toekennen van online-advertenties. 24 uur
IDE Analytisch Google Dit cookie wordt door Google DoubleClick gebruikt voor het opnieuw bepalen, optimaliseren, melden en toekennen van online-advertenties. 1,5 jaar

Technisch noodzakelijke cookies

Technisch noodzakelijke cookies vereenvoudigen het gebruik van onze website. Een aantal functies van de website kunnen zonder gebruik van deze cookies helemaal niet worden aangeboden. Bepaalde cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk dat u als bezoeker na het wisselen van webpagina weer wordt herkend en niet opnieuw hoeft in te loggen.

Het gebruik van technische cookies berust op onze rechtmatige eigen belangen (art. 6 lid 1 lit. f AVG/EU-GDPR) voor het instandhouden van de werking van onze website en het prettig en veilig vormgeven ervan voor de gebruiker.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. De statistische analyses zorgen ervoor dat wij de functionaliteit van onze internetpagina’s kunnen verbeteren. Zo kunnen wij door analytische cookies zien waar bezoekers problemen ondervinden met onze website en welke subpagina’s het meest worden bezocht. Deze cookies helpen ons bovendien om ons online-aanbod continu te kunnen blijven ontwikkelen en aantrekkelijke, relevante informatie weer te geven. Wij ontvangen en gebruiken daarvoor alleen geanonimiseerde gegevens, waaruit de identiteit van de bezoekers niet valt af te leiden.

Meer informatie over de analytische cookies vindt u in hoofdstuk Newsletter-aanbieder Evalanche en Analysetools en onlinemarketing.

Newsletter-aanbieder Evalanche

Als u zich registreert voor een newsletter (nieuwsbrief), worden uw e-mailadres, uw achternaam, uw voornaam en het land aan de databank van Evalanche gestuurd (SC-Networks GmbH, Enzianstrasse 2, Starnberg, Duitsland). Evalanche is onze aanbieder voor e-mailmarketing, marketingautomatisering en leadmanagement. Evalanche gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor het versturen van informatie over Ypsomed en onze producten, in de vorm van een e-mail-nieuwsbrief die in opdracht van ons wordt verspreid. De gegevens voor de Ypsomed-newsletter (inhoud en abonnees) worden uitsluitend door Ypsomed bewaard en beheerd.  

Evalanche installeert voor de nieuwsbrief cookies voor het verzamelen van anonieme statistische informatie en voor het opbouwen van duidelijke interesseprofielen. De statistische analyse vindt plaats met behulp van hashing. Op die manier wordt de toekenning van de verzamelde informatie (trackinginformatie en cookies) aan een bepaalde bezoeker uitgesloten. De verzamelde gegevens kunnen alleen worden gebruikt voor kwantitatieve statistische analyses.

Gebruik van diverse diensten van Google

Op onze internetpagina gebruiken wij diverse diensten van Google, afkomstig van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“).

Google slaat bij het gebruik van diensten van Google via uw internetbrowser cookies op uw eindapparaat op. Wij kunnen niet uitsluiten dat Google daarbij gebruik maakt van servers in de VS. Google heeft zich echter gecommitteerd aan het EU-US Privacy Shield en ook aan het Swiss-US Privacy Shield.

Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegekend aan uw Google-account. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegekend aan uw profiel bij Google, dan moet u voor het activeren van een dienst van Google eerst uitgelogd zijn. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor doeleinden zoals doelgerichte reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van de website aan de behoeften van de gebruiker, tenzij Google dit bij afzonderlijke diensten uitdrukkelijk ontkend. U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van deze informatie voor dergelijke gebruikersprofielen. Hiervoor dient u echter contact op te nemen met Google. Google draagt de genoemde informatie eventueel ook over aan derden, voorzover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Meer informatie krijgt u bij de beschrijving van de afzonderlijke diensten van Google en op Verklaring inzake gegevensbescherming van Google.

Google reCaptcha

Wij maken gebruik van ‘Google reCAPTCHA’ (verder te noemen ‘reCAPTCHA’) op onze internetpagina’s. Met behulp van reCAPTCHA controleren wij, of de invoer van bepaalde gegevens in onze contact- of newsletterformulieren wordt gedaan door een mens of door een computer. Met reCaptcha pakken wij de registratie door middel van machines aan, die momenteel bij gebruikersaccounts en newsletters in toenemende mate plaatsvindt. reCAPTCHA biedt momenteel de beste bescherming tegen dat soort aanvallen (bot-aanvallen).  

reCAPTCHA analyseert zodra u de website oproept aan de hand van de volgende kenmerken uw interacties:

  • IP-adres van het gebruikte eindapparaat
  • de datum en hoe lang u op de website bent
  • de door u uitgevoerde muisbewegingen op de reCAPTCHA-vlakken en de opdrachten waarbij afbeeldingen moeten worden herkend
  • de kengegevens van de gebruikte browser en het type besturingssysteem
  • de Google-account, mits u bent ingelogd bij Google 

De gegevens die bij de analyse worden geregistreerd, worden doorgegeven aan Google. Volgens de gegevens van Google, gebruikt Google de via reCAPTCHA geregistreerde informatie niet voor het versturen van gepersonaliseerde reclame.

Google Maps

Op onze website wordt bovendien gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Google Maps. Op die manier kunnen wij direct op de website een interactieve kaart laten zien en kunt u op een comfortabele manier gebruikmaken van de kaartfunctionaliteit.

Zodra u via de navigatie van de in onze internetpagina ingebedde kaart op ons adres klikt, opent Google Maps in een nieuw tabblad. Let er op dat u gehouden bent aan de Extra gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth inclusief de Verklaring inzake gegevensbescherming van Google als u gebruik maakt van Google Maps.

Analysetools en onlinemarketing

Op onze website werken wij met actuele analysemethodes en -instrumenten om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van onze website. Deze informatie helpt ons om ons online-aanbod continu te kunnen blijven ontwikkelen en aantrekkelijke, relevante informatie weer te geven. Wij ontvangen en gebruiken daarvoor alleen geanonimiseerde gegevens, waaruit de identiteit van de bezoekers niet valt af te leiden.

Hieronder vindt u welke analysediensten en technologieën wij voor die doeleinden gebruiken. Bovendien laten wij zien hoe u kunt voorkomen dat deze diensten uw gebruikersgedrag op onze website analyseren.

De door ons gebruikte analyse- en remarketingtools en -functies zijn diensten van andere aanbieders. Ze registreren in opdracht van ons gegevens over het gebruik van onze website door bezoekers en zorgen voor de statistische bewerking van deze gegevens. De inzichten die daaruit voortkomen, stellen ons in staat om bezoekers van andere internetdiensten (zoals Google of Facebook) doelgericht te voorzien van relevante informatie en reclame. De door ons gebruikte tools en functies zijn onder andere Google Analytics, Google Ads (voorheen Google AdWords), Google DoubleClick en Facebook Pixel.

Deze diensten gebruiken voor hun doeleinden cookies, tags en trackingpixels. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk of blijvend worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer. Daarmee kunnen voor verschillende webdiensten de bezoeken en interacties van de bezoeker worden geregistreerd en geanalyseerd en vervolgens aan de webserver worden overgedragen. Tags zijn korte bouwstenen van code, die in websites of mobiele applicaties worden geïntegreerd om aan een server te melden of een bezoeker een bepaalde handeling (bijvoorbeeld klikken op een knop) heeft uitgevoerd. Pixeltags (ook wel webbeacons genoemd) zijn minimale beeldbestanden die in websites of e-mails zijn geïntegreerd en conclusies mogelijk maken over het oproepen daarvan.

Het gebruik en de verwerking van deze gegevens berust op ons rechtmatige belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG/EU-GDPR) om ons online-aanbod continu verder te ontwikkelen en aantrekkelijke, relevante informatie weer te geven.

Aanbod van Google

 

Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Google Analytics is een analysetool, waarmee statische analyse mogelijk is van de gegevens over het gebruik van onze website door bezoekers. Het stuurt gegevens over het oproepen van pagina’s en de stappen van bezoekers (bijv. duur van het verblijf op de pagina, volgorde en URL van bezoeken en oproepen van pagina’s, de website waar de bezoeker vandaan komt en informatie over het gebruikte apparaat en besturingssysteem, de gebruikte browser en instellingen en een grove indicatie van de locatie) door aan de servers van Google. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare middelen, bijv. zogeheten trackingpixels, om bezoekers door middel van anonieme kenmerken, zoals bijvoorbeeld toevallige identificatienummers, te herkennen en hun bezoeken via verschillende apparaten en gedurende verschillende sessies te kunnen indelen. IP-adressen worden met behulp van de extra code "anonymizeIP" op onze website afgekort en daarmee automatisch geanonimiseerd voor ze worden doorgegeven aan Google. 

Verdere details licht Google toe in zijn Gegevensbeschermingsdocumentatie.

U kunt Google Analytics voor uw browser deactiveren door middel van een add-on.

Google Ads (voorheen Google AdWords)

Google Ads (voorheen Google AdWords) is een reclameaanbod van Google dat gebruik maakt van cookies om bezoekers van onze website te herkennen bij andere diensten. Op die manier kunnen interessegebonden reclameboodschappen, op basis van uw vroegere surfgedrag, op een eindapparaat worden weergegeven. U kunt het plaatsen van deze cookies afwijzen door middel van de instellingen van uw browser.
Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Als u interessegebonden reclame door Google Ads wilt afwijzen, dan kunt u gebruikmaken van de door Google beschikbaar gestelde instellings- en opt-outmogelijkheden, via http://www.google.com/ads/preferences.

Google DoubleClick

Google DoubleClick is een reclameaanbod van Google dat gebruik maakt van cookies om bezoekers van onze website te herkennen bij andere diensten. Op die manier kunnen interessegebonden reclameboodschappen, op basis van uw vroegere surfgedrag, op een eindapparaat worden weergegeven. U kunt het plaatsen van deze cookies afwijzen door middel van de instellingen van uw browser. Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Als u interessegebonden reclame door Google DoubleClick wilt afwijzen, dan kunt u gebruikmaken van de door Google beschikbaar gestelde instellings- en opt-outmogelijkheden, via http://www.google.com/ads/preferences.

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Deze dienst dient voor het flexibel koppelen van zogeheten ‘tags’, waarmee de gewenste geanalyseerde gegevens aan de hand van codeplaatsen aan Google Analytics worden doorgegeven. Hij registreert bij inkomende http-aanvragen het IP-adres en bewaart dit gedurende korte tijd, om fouten bij de integratie te kunnen corrigeren. De Tag Manager registreert geen persoonsgegevens en heeft daar ook geen toegang toe. De gegevens zijn altijd anoníem.

Facebook Pixel

Op een aantal websites maken wij gebruik van de zogeheten ‘Facebook-pixel’, van het sociale netwerk Facebook. Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook u herkennen als bezoeker van ons online-aanbod en als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogeheten ‘Facebook-ads’). De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van bepaalde websites van ons direct geïntegreerd door Facebook en op uw apparaat wordt een zogeheten ‘conversion-cookie’ opgeslagen. Door het oproepen van deze pixel vanuit uw browser kan Facebook in het vervolg herkennen, of een advertentie succes heeft gehad. Zo analyseert Facebook bijvoorbeeld hoeveel advertenties hebben geleid tot een online-verkoop, of hoeveel bezoekers zich na de advertentie hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Ypsomed ontvangt van Facebook uitsluitend anonieme statistische analyses, waaruit de identiteit van de bezoeker niet kan worden afgeleid. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat er wel een verbinding met het desbetreffende bezoekersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, conform de richtlijn voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com/policy.php).

Als u niet wilt dat er tijdens uw bezoek een Facebook-pixel wordt geplaatst, dan kunt u het plaatsen van de pixel al bij de weergave van de cookiebanner afwijzen. Bovendien heeft u hier de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het plaatsen van de pixel. Klik daartoe op de volgende link: pixeltracking door Facebook nu deactiveren.

Voor het gebruik van de Facebook-pixel vragen wij u vooraf om toestemming. Dat gebeurt als u onze website oproept of als u zich abonneert op onze Newsletter. Dat is onze juridische basis (art. 6 lid 1 lit. a AVG/EU-GDPR) voor de verwerking van de gegevens

Hoe kunt u het plaatsen van cookies voorkomen resp. uw instemming intrekken?

Technische cookies

U kunt het opslaan van cookies gedeeltelijk of volledig deactiveren in uw browserinstellingen, als u wilt voorkomen dat uw bezoek op onze website wordt gevolgd. Raadpleeg uw browseraanbieder over hoe u cookies kunt wissen of blokkeren of zoek in uw browser naar de hulpfunctie. Wij wijzen u er echter op dat u na het deactiveren mogelijk niet meer gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

Google Analytics

U kunt de opslag door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken:

Google Analytics tegengaan.

Daarbij wordt er een opt-outcookie geïnstalleerd op uw apparaat. Met dat opt-outcookie wordt toekomstige registratie van gegevens door Google Analytics tegengegaan voor deze website en voor deze browser, zo lang de cookie geïnstalleerd blijft in uw browser. Als alternatief kunt u de opslag van de cookies voorkomen via de instellingen van uw browser. Installeer bovendien de browser-plugin die via de volgende link beschikbaar is: Browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics. Daarmee voorkomt u de registratie en doorgifte van de gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Facebook Pixel

Klik op de volgende link om uw eventueel voorafgaand verleende toestemming voor tracking met behulp van de Facebook-pixel in te trekken:

Facebook-pixel tegengaan.