mylife Stories

Met het ouder worden, gaan de fysieke prestaties vaak achteruit: je hoort en ziet minder goed, bent minder mobiel en soms ook mentaal minder vaardig dan voorheen. De levenskwaliteit die met het ouder worden afneemt, wordt nog extra verminderd door diabetes. Er zijn echter ook hier bepaalde punten die in overweging kunnen en moeten worden genomen.

Een oude man kijkt met een glimlach in de camera
Diabetes op oudere leeftijd brengt bepaalde uitdagingen met zich mee

Bij ouderen met diabetes type 1 of bij mensen met diabetes type 2, die insuline moeten spuiten, kan acute hypoglykemie leiden tot vallen, black-outs of verminderde motorische vaardigheden en gevolgen voor de gezondheid hebben. Daarom is de behandeling vooral gericht op het voorkomen van hypoglykemie. Dit kan vaker voorkomen bij oudere mensen met deze diabetesvarianten, omdat lage suikerspiegels minder goed worden waargenomen bij iemand die al langere tijd diabetes heeft en de bloedsuikerverhogende tegenreacties in het lichaam later beginnen.

Hoewel moderne behandelingen en producten tegenwoordig heel goed werken, is het bij het ouder worden soms niet zo eenvoudig meer om deze toe te passen. Bijvoorbeeld wanneer ouderen niet langer in staat zijn om hun insulinepennen of insulinepomp zelfstandig te gebruiken. Of als ze de weergegeven bloedsuikerwaarden verkeerd begrijpen en te laat reageren op kritieke waarden. De huidige technologische trendszorgen er ook voor dat displays en knoppen soms kleiner en menu's ingewikkelder zijn en mobiele telefoons nodig worden – een extra uitdaging voor ouderen met diabetes type 1.

Wat kun je dus het beste doen als je wat ouder bent en diabetes hebt?

  • Voeding speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van hypoglykemie of hyperglykemie. Daarnaast moet het kunstgebit goed zitten, zodat er goed en voldoende gegeten kan worden en er geen ondervoeding optreedt.
  • Regelmatige lichaamsbeweging helpt ook: vijf keer 30 minuten lichaamsbeweging per week heeft een positief effect op de bloedsuikerspiegel, bloeddruk en vetstofwisseling. Wees voorzichtig bij beperkingen van het bewegingsapparaat of hartproblemen!
  • Het hangt ook af van je eigen instelling. Ouderen worden vaak slordig met bijvoorbeeld doktersbezoek en medicijngebruik. Zelfdiscipline en motivatie zijn hier nodig, en de gedachte dat het beter met je gaat naarmate je beter voor jezelf zorgt.
  • Het is bovendien belangrijk om professionele instructie te krijgen in het gebruik van de behandelproducten. Alleen zo kunnen optimale resultaten worden gegarandeerd, zoals het begrijpen van waarschuwingen bij hypoglykemie of hyperglykemie.
  • Intuïtieve producten voor diabetes op latere leeftijd zijn eveneens nuttig, bijvoorbeeld gebruiksvriendelijke apparaten met grote schermen en knoppen.
  • Moderne, geautomatiseerde en adaptieve behandelingssystemen vergemakkelijken het meten van waarden en het toedienen van insuline.

Op latere leeftijd zijn er ondersteunende behandelingsvormen, geschikte producten en tips en tricks. Oudere patiënten moeten er zich echter van bewust zijn, zich aanpassen en reageren als er iets mis is, of ze nu te maken hebben met cognitieve, lichamelijke of andere klachten. Want hoewel elke vorm van behandeling ook op hogere leeftijd mogelijk is, moet er in deze fase ook rekening worden gehouden met andere levensomstandigheden.

Ga terug