Rotterdam

Bezoek ons op onze stand

We zullen aanwezig zijn op de 49e jaarlijkse bijeenkomst van de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ISPAD 2023 in Rotterdam van 18-21 oktober. Bezoek ons op onze stand waar we ons innovatieve mylife Loop geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem, aangedreven door mylife CamAPS FX, zullen presenteren en ons laatste nieuws zullen delen.

Woon het Ypsomed Symposium

Vrijdag 20 oktober, 8:00 uur, workshopruimte Van Weelde Zaal

Geautomatiseerde insulinetoediening met mylife CamAPS FX voor de behandeling van type 1 diabetes bij kinderen en adolescenten: praktische inzichten

Het gebruik van mylife CamAPS FX bij jonge kinderen in de leeftijd van 1 tot 7 jaar documenteerde een klinisch en statistisch significante verlaging van HbA1c met 0,4% en een toename van de tijd in het doelbereik voor glucose met 9% zonder dat de tijd in hypoglykemie onder 3,9 mmol/L (70 mg/dL)1 toenam.

Het gebruik van het mylife CamAPS FX-controlealgoritme bij mensen van 6 jaar en ouder, inclusief volwassenen, resulteerde in een afname van het HbA1c met 0,4%, een toename van de tijd in het doelbereik voor glucose met 11% en een afname van de tijd in hypoglykemie onder 3,9 mmol/L (70 mg/dL) met 0,8%3. Dit geeft het belang en het vermogen van het CamAPS FX-controlealgoritme aan om de gewenste glucosecontrole veilig te bereiken.

De mylife CamAPS FX-app is goedgekeurd voor mensen met diabetes type 1 vanaf twee jaar bij gebruik in combinatie met de Dexcom G6 of vanaf vier jaar bij gebruik in combinatie met de FreeStyle Libre 3. Combineer de mylife YpsoPump insulinepomp, de mylife CamAPS FX mobiele applicatie en de CGM voor een automatisch insulinetoedieningssysteem (mylife Loop) dat rechtstreeks vanaf de smartphone wordt beheerd.

Luidsprekers

Julia Ware

Julia Ware is klinisch onderzoeker bij de Artificial Pancreas Group onder leiding van Prof. Hovorka aan de Universiteit van Cambridge en kinderarts-assistent in het Addenbrooke's Hospital, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust.

Het huidige promotieonderzoek van Dr Ware richt zich op de invloed van gesloten-lus technologie op de glykemische controle en kwaliteit van leven bij kinderen en jongeren met type 1 diabetes.

Haar speciale interesse gaat uit naar zeer jonge kinderen met type 1 diabetes en het onderzoeken hoe het optimaliseren van nieuwe technologieën de last van diabetes kan verlichten en de resultaten in deze kwetsbare populatie kan verbeteren.

Ze zal een presentatie geven over het onderwerp: "Addressing the unmet needs to manage type 1 diabetes in children and adolescent".

Dr. Tauschmann

Dr. Tauschmann werd in 1982 geboren in Graz. Hij studeerde humane geneeskunde aan de Medische Universiteit van Graz van 2002 tot 2009. Na zijn afstuderen werkte hij als arts-assistent in de Universiteitskliniek voor Kindergeneeskunde en Adolescentengeneeskunde Graz, afdeling Algemene Kindergeneeskunde (onder leiding van Prof. W. Muntean) en in de Universiteitskliniek voor Interne Geneeskunde, afdeling Endocrinologie en Diabetologie (Prof. Dr. T. Pieber).

In september 2013 verhuisde Dr. Tauschmann naar de Universiteit van Cambridge, waar hij werkte als Clinical Research Fellow aan het Institute of Metabolic Science en ook zijn PhD-studie afrondde aan het Department of Pediatrics, University of Cambridge.

In juli 2018 verhuisde hij naar de klinische afdeling kinderlongziekten en endocrinologie van de Univ. Clinic for Paediatrics and Adolescent Medicine, waar hij momenteel in opleiding is tot kinderarts-consultant.

Hij zal een presentatie geven over het onderwerp: "Management van uitdagende situaties met mylife CamAPS FX system AID system".

Ga terug