Gebruik pennaalden maar 1 × Risico’s als de naald meerdere keren wordt gebruikt

Als de naald meerdere keren wordt gebruikt, zijn er de volgende risico’s:

 • De punt van de naald wordt al na één keer gebruiken stomper, de glijlaag op de punt kan versleten raken en het uiteinde van de naald kan vervormd zijn:
  - injecties doen meer pijn.
  - er kunnen heel kleine huidletsels optreden of blauwe plekken ontstaan.
 • De pennaald is na eerste gebruik niet meer steriel:
  - opnieuw gebruiken is onhygiënisch.
  - het risico van infecties neemt toe.
 • De insuline kan in de pennaald uitkristalliseren:
  - de naald kan verstopt raken, waardoor geen veilige insulinetoediening meer mogelijk is.
  - daardoor zijn doseerfouten mogelijk en kan er sprake zijn van onverwacht hoge bloedglucosewaarden.
 • Vorming of uitzetten van luchtbellen in de ampul:
  - de insuline kan (tijdens het bewaren) uit de naald druppelen.
  - de insulinedosering wordt onnauwkeurig.
New pen needle

Nieuwe naald

Pen needle after multiple use

Naald na meerdere keren gebruiken

Pen needle after multiple use with tissue residue attached

Naald na meerdere keren gebruiken, met deels aanhangende weefselresten