Even a mild cold can throw blood sugar levels off balance for people with type 1 diabetes. The body releases stress hormones. These unlock glucose stores, which raises blood sugar levels. Here are some things to watch out for and tips and tricks you can use to control this process.

Lees meer...

De uitdagingen van diabetes type 1 op latere leeftijd

mylife Stories

Met het ouder worden, gaan de fysieke prestaties vaak achteruit: je hoort en ziet minder goed, bent minder mobiel en soms ook mentaal minder vaardig dan voorheen. De levenskwaliteit die met het ouder worden afneemt, wordt nog extra verminderd door diabetes. Er zijn echter ook hier bepaalde punten die in overweging kunnen en moeten worden genomen.

Lees meer...

Voor veel mensen betekent vrije tijd vrijheid. De vrijheid om te doen wat je wilt, wanneer je wilt. Er zijn mensen die in hun vrije tijd niets liever doen dan bewegen. Daarnaast zijn er mensen die liever op de bank een boek lezen of naar de bioscoop gaan. Voor mensen met diabetes type 1 is dat niet anders. Behalve het feit dat er voor actieve vrijetijdsbesteding minder insuline nodig is dan voor passieve.

Lees meer...

mylife Loop - De marathon lopen

mylife Stories

Sporten is leuk, vereist ambitie en biedt voor velen ook een welkome onderbreking van de dagelijkse routines. Voor mensen met type 1-diabetes kan sporten echter een heel bijzondere uitdaging vormen. De reden hiervoor is dat fysieke inspanning de glucosehuishouding op de proef stelt.

Lees meer...