mylife Stories

Ikääntyessä fyysinen suorituskyky usein laskee: kuulo ja näkö heikkenevät, liikkuminen vähenee ja joskus myös henkinen suorituskyky ei ole enää samalla tasolla kuin aiemmin. Diabetes kaventaa entisestään elämänlaatua, joka heikkenee ikääntyessä. Myös tähän liittyy kuitenkin tiettyjä seikkoja, joihin voi ja tulee kiinnittää huomiota.

Vanha mies katsoo hymyillen kameraan
Vanhuusdiabetes tuo mukanaan tiettyjä haasteita

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla ikäihmisillä tai tyypin 2 diabetesta sairastavilla ihmisillä, joiden on pistettävä insuliinia, akuutti hypoglykemia eli liian matala verensokeri voi aiheuttaa kaatumisia, tajunnan menetystä tai rajoittaa motorisia toimintoja ja vaikuttaa terveyteen. Siksi hoidon painopisteenä on ennen kaikkea hypoglykemian välttäminen. Sitä voi esiintyä ikäihmisillä näiden diabetestyyppien yhteydessä useammin, koska diabetesta pidempään sairastaneet sietävät matalia verensokeriarvoja heikommin ja verensokeria nostavat elimistön vastareaktiot tulevat myöhemmin.

Nykyaikaiset hoidot ja tuotteet vaikuttavat nykyään kyllä erittäin hyvin, mutta ikääntyessä niiden käyttö ei ole enää niin yksinkertaista. Esimerkkinä todettakoon tilanne, jossa ikäihminen ei kykene enää itse käyttämään insuliinikynää tai insuliinipumppua. Tai tilanne, jossa ikäihminen ymmärtää väärin näytetyt verensokeriarvot ja reagoi liian myöhään kriittisiin arvoihin. Nykytekniikassa vallitsevat trendit aiheuttavat lisäksi sen, että näytöt ja näppäimet ovat osittain pienempiä, valikot monimutkaisempia ja matkapuhelimia edellytetään – yksi lisähaaste tyypin 1 diabetesta sairastaville ikääntyville ihmisille.

Mitä voidaan siis tehdä ikääntyvän henkilön diabeteksen osalta, jotta kyseisistä haasteista selvitään?

  • Ravitsemus on tärkeässä osassa liian matalan tai korkean verensokerin estämisessä. Hammasproteesin tulisi siksi istua hyvin, jotta syöminen on hyvää ja riittävää, eikä aliravitsemusta aiheudu.
  • Myös säännöllinen liikunta auttaa: liikunnan harrastaminen 30 minuuttia viisi kertaa viikossa vaikuttaa myönteisesti verensokeriin, verenpaineeseen ja rasva-aineenvaihduntaan. Näin voit välttää tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja sydänsairauksia!
  • Oma asenne auttaa myös. Ikääntyessä laiminlyödään usein esim. lääkärikäyntejä ja lääkkeitä. Siinä kysytään itsekuria ja motivaatiota – sekä ajatusta siitä, että voit sitä paremmin, mitä paremmin huolehdit itsestäsi.
  • Tärkeää on lisäksi ammattimainen perehdytys hoitomuotojen käyttöön. Vain tällä tavalla voidaan saavuttaa ihanteellisia tuloksia, kuten ymmärtää hälytysten merkitys silloin, kun verensokeri on liian matala tai liian korkea.
  • Hyödyllisiä ovat myös intuitiiviset tuotteet, joita on kehitetty ikääntyvän diabetesta varten, esimerkiksi helppokäyttöiset laitteet, joissa on suuret näytöt ja painikkeet.
  • Nykyaikaiset, automatisoidut ja oppimiskykyiset hoitojärjestelmät helpottavat arvojen mittausta ja insuliinin annostelua.

Ikääntyvälle löytyy tukevia hoitomuotoja, sopivia tuotteita sekä vinkkejä ja vihjeitä. Ikääntyvien asianosaisten on siksi oltava tietoisia, sopeuduttava ja reagoitava, jos jokin asia ei täsmää – huolimatta siitä, onko kyse kognitiivisista, fyysisistä tai muista vaivoista. Sillä vaikka myös ikääntyvälle kaikki hoitomuodot ovat mahdollisia, tässä vaiheessa elämää on lisäksi otettava huomioon muut elämäntavat.

Takaisin