mylife Stories

Společnost Ypsomed začala spolupracovat se společností CamDiab Ltd. Cílem je ještě více zjednodušit léčbu diabetu. CamDiab Ltd. vyvíjí jednoduše nastavitelnou a použitelnou aplikaci CamAPS FX, která bez problémů spolupracuje se senzorem Dexcom G6 a inzulinovou pumpou mylife YpsoPump. Díky chystané integraci automatického podávání inzulínu do systému mylife YpsoPump nebudete muset na diabetes myslet tak často a budete moct žít mnohem spontánněji. Toto snadno použitelné řešení v podobě uzavřené smyčky bude uvedeno na trh pro systém mylife YpsoPump, a to nejprve ve vybraných zemích a následně v průběhu roku i v dalších zemích, kde společnost Ypsomed působí.

Jednoduché a diskrétní řízení léčby – s mylife Loop1.
Jednoduché a diskrétní řízení léčby – s mylife Loop1.

Program mylife Loop se dál rozvíjí. Jsme hrdí na to, že můžeme představit další krok, který jsme nazvali mylife Loop1. Mobilní aplikace mylife CamAPS FX pro Android je kompatibilní se systémem kontinuálního monitorování glykémie (CGM) Dexcom G6 a je prvním algoritmem s označením CE v mobilní aplikaci. Propojením inzulinové pumpy mylife YpsoPump s mobilní aplikací mylife CamAPS FX pro Android získáte přístup k podávání inzulinu na základě algoritmu včetně bolusů z vašeho chytrého telefonu. Jednoduše ovládané uživatelské rozhraní zajišťuje diskrétní každodenní používání a lepší výsledky léčby.

Jak mylife CamAPS FX funguje?

Adaptivní hybridní řešení s uzavřenou smyčkou dává uživatelům inzulinové pumpy mylife YpsoPump možnost lépe řídit glykémii a využívat jedinečný přizpůsobivý a citlivý řídicí algoritmus spuštěný v chytrém telefonu. Automaticky upravuje dávkování inzulinu v inzulinové pumpě podle údajů o glykémii ze senzoru Dexcom G6.

Aplikace je dostupná v Evropě a je schválená pro uživatele od jednoho roku včetně těhotenství. Pro větší soukromí a pohodlí si uživatelé můžou podávat bolus v době jídla přímo ze svého chytrého telefonu. Mobilní aplikace mylife CamAPS FX pro Android je personalizovaná a neustále se učí a rychle se přizpůsobuje průběžně se měnící potřebě inzulinu. Přizpůsobuje se změnám v potřebě inzulinu v průběhu dne a mezi jednotlivými dny a kompenzuje nadměrné, resp. nedostatečné bolusy během jídla. Pokud obvykle nadhodnocujete nebo podhodnocujete množství sacharidů, algoritmus podle toho upraví dávkování inzulinu. Tím brání případné hypoglykémii nebo hyperglykémii. Lze ho tak bezpečně a účinně používat za všech životních okolností včetně těhotenství. Při používání tohoto automatického systému podávání inzulinu máte s inzulinovou pumpou méně práce a nemusíte si jí tolik všímat. Získáváte větší volnost v každodenním životě a díky přesnějšímu dodržování léčby můžete žít kvalitněji.

Další informace:

Zřeknutí se odpovědnosti:

Obrázky produktů jsou pouze pro ilustraci.

Dexcom a Dexcom G6 jsou registrované ochranné známky společnosti Dexcom, Inc., ve Spojených státech amerických a případně v dalších zemích.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Ypsomed je kryto licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.

1 Popisovaná novinka je dostupná ve vybraných zemích a je postupně zaváděna v dalších zemích. Její dostupnost je podmíněna schválením místními kontrolními úřady.

Bezpečnostní informace k výše uvedeným produktům najdete na webu mylife-diabetescare.cz/bezpecnost

Zurück