Engangsbrug af pennåle

Dette symbol på æsken til pennålene angiver, at der er tale om produkter til engangsbrug.

Brug af pennåle kun én gang sikrer en hygiejnisk og effektiv insulinforsyning set fra et medicinsk synspunkt.

Desværre bruges pennåle ofte mere end én gang af de fleste insulinafhængige diabetikere. De mulige konsekvenser er lipohypertrofier, infektioner og endda blodsukkerfluktuationer. Dette belaster både diabetikerne selv og sundhedssystemet.

Mikroskopet afslører det

Ny pennål

Moderne pennåle er engangsprodukter af højeste kvalitet. De er ekstremt tynde og skarpe og er belagt med en smørende film. Dette resulterer i en blid og behagelig injektion – men kun én gang!

Under mikroskopet kan det ses, at genbrugte kanyler kan blive sløve, bøjede eller lukkede. Der kan klæbe vævsrester til nålen.

Risikoen ved genbrug af pennåle

Hvis du genbruger din pennål, skal du være opmærksom på følgende risici:

  • Injektioner vil være mere smertefulde
  • Hyppigheden af skader under huden og blødning (herunder blå mærker) vil øges
  • Skader fremmer dannelsen af lipohypertrofier (hærdning af fedtvævet)
  • Nålen er ikke længere steril, og genbrug er ikke blot uhygiejnisk, men øger også risikoen for infektion
  • Krystalliseret insulin og vævsrester kan lukke nålen helt til
  • Luftbobler i skiftepatronen, der muligvis kan føre til en unøjagtig insulindosis eller insulin, der efterfølgende lækker ud af nålen

Hvad du bør have respekt for

Det er især vigtigt at bemærke, at virkningen af injektioner i lipohypertrofier er usikker i diabetesbehandlingen. I disse områder svækkes optagelsen af insulin, hvilket gør virkningen af insulin vanskelig at estimere. Konsekvenserne er "uforklarede" svingninger i blodsukkerniveauet.

Hvis du sparer på pennåle, sparer du på din sundhed!