Funktioner i mylife App

Grundlæggende behandlingsstyring

 • Startskærmen med overblik over de seneste behandlingsdata, inkl. blodsukker, bolusinsulin, basaldose og aktiv insulin
 • To behandlingsmåder: pumpebehandling og penbehandling
 • Enkel trådløs dataoverførsel fra mylife YpsoPump og udvalgte mylife-blodsukkerapparater
 • Integreret og brugervenlig bolusberegner med aktiv insulin-funktion
 • Mulighed for at vælge imellem to bolusberegningsmetoder
 • Behandlingslogbog
 • Grundlæggende statistik for blodsukker og insulinforbrug
 • Eksport af PDF- og CSV-rapporter
 • Valgfri datasynkronisering med mylife Cloud
 • Understøttelse af widget/hurtigt overblik

Fjernindgivelse af bolus (fra og med version 2.0)

 • Fjernindgivelse af bolus på mylife YpsoPump fra din smartphone
 • Bolusindgivelse for standardbolus, forlænget bolus og kombinationsbolus
 • Bolusindgivelse med og uden forudgående brug af den appbaserede bolusberegner

Denne funktion kræver mylife YpsoPump-software version V05.00.XX eller nyere

Appbaseret CGM-integration (fra og med version 1.8)1

 • Forbindelse med Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM)-system
 • Direkte anvendelse af CGM-værdierne (glukose) til nem beregning af bolusforslag
 • Visning af aktuel sensorværdi, glukosetendens og op til 24 timers historiske CGM-værdier
 • Advarsler ved høje eller lave glukoseniveauer
 • Ibrugtagning af sensor og sender i appen
 • Dataupload til Dexcom CLARITY
 • Bred vifte af kompatible smartphones
 • Understøttelse af Apple Watch

Ansvarsfraskrivelse:

Dexcom og Dexcom G6 er registrerede varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande.

1  Funktion tilgængelig fra mylife App version 1.8. Adgangen til CGM-funktionalitet afhænger af land.

Sikkerhedsoplysninger om nævnte produkter kan ses i brugsanvisningen eller på www.mylife-diabetescare.dk/sikkerhed