Hvis du er på flere daglige injektioner (Multiple Daily Injections, MDI), ved du, at der er en risiko ved at injicere insulin flere gange kort tid efter hinanden (det kaldes også insulinstacking). Aktiv insulin (Insulin on Board, IOB) kender du måske ikke, men det er en af de vigtigste faktorer i insulinbehandling. Hvis du forstår IOB, kan du få nyttig viden om, hvor meget insulin der stadig virker i kroppen, og det kan være med til at mindske risikoen for insulinstacking.1

I denne artikel gennemgår vi, hvad IOB er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det passer ind i din behandling.

Hvad er IOB, og hvorfor er det vigtigt?

IOB, som også kaldes aktiv insulin eller bolus i kroppen, er den mængde insulin, der stadig virker i kroppen, men endnu ikke har påvirket glukoseniveauet (BS eller CGM) fra din tidligere bolusinjektion. Når du injicerer hurtigtvirkende insulin, begynder insulinet typisk at virke inden for ca. 15 minutter, det varer 1–2 timer, før det topper, og så fortsætter det med at virke i kroppen i 2–5 timer. Så hvis du injicerer mere insulin i denne periode og ikke tager hensyn til IOB, kan det resultere i insulinstacking.1

Figuren viser, hvordan procentdelen af injiceret insulin falder over tid. IOB starter, når en insulininjektion gives, og slutter, når den ikke længere sænker glukosekoncentrationen i blodet (BGM) og vævet (CGM).1

For at forenkle det lidt har din behandler måske advaret dig om at være forsigtig med at tage en korrektionsbolus i de første 3–5 timer efter din sidste injektion for at reducere insulinstacking. IOB kan imidlertid være en mere nøjagtig måde at vejlede din insulinbehandling. Det kan hjælpe dig med at finde frem til en mere nøjagtig korrektionsbolus, fordi du ved, hvor meget insulin der er tilbage fra tidligere bolusinjektioner, før du tager mere.

Når du kender dit IOB, kan det hjælpe dig på følgende måder:1

  • Forhindre hypoglykæmi
  • Reducere insulinstacking
  • Hjælpe med at dosere dine injektioner mere præcist
  • Give sikkerhed i at give en korrektionsbolus

Hvordan gør jeg IOB til en del af min insulinbehandling?

Hvis du ventede 5 timer mellem bolusinjektioner, kunne du reducere eller helt undgå insulinstacking.1 Virkeligheden er, at du sandsynligvis vil opleve situationer, hvor du har behov for mere bolusinsulin før det tidspunkt. Her kan IOB være en hjælp. Hvis du f.eks. gerne vil have et mellemåltid 1 time efter din injektion, og dit blodsukker ligger inden for dit målområde, skal du overveje, hvor meget IOB der er tilbage. Hvis du har en stor mængde IOB, kan du injicere mindre, da du har insulin tilbage i kroppen, som endnu ikke har sænket glucosekoncentrationen i blodet (BGM) og vævet (CGM).

Ud over det tidspunkt, hvor du tager en injektion, skal du også kontrollere dit IOB på følgende tidspunkter:1

  • Ved sengetid – en stor mængde IOB kan være tegn på, at blodglukosen vil falde i løbet af natten
  • Når du er hypoglykæmisk – en stor mængde IOB kan være tegn på, at der er behov for ekstra kulhydrater
  • Før du kører bil – en stor mængde IOB kan være tegn på, at dit blodglukoseniveau kan falde, mens du kører
  • Før motion/aktivitet – en stor mængde IOB kan kræve ekstra kulhydrater for at forhindre hypoglykæmi

For at forstå, hvordan dit IOB fungerer, skal du også kende varigheden af insulinvirkningen (Duration of Insulin Action, DIA), også kaldet insulinvirkningstiden. IOB viser, hvor meget insulin der er tilbage i kroppen fra tidligere boli, mens DIA afspejler den tid, insulinet sænker glukosen. Det er vigtigt at samarbejde med din behandler for at finde frem til dit DIA, som kan variere fra person til person.1

mylife App med indbygget IOB-funktion

mylife App med indbygget IOB-funktion.
mylife App med indbygget IOB-funktion.

Det er muligt at beregne IOB manuelt, men det kan være vanskeligt og tidskrævende. Den gode nyhed er, at vores mylife App har en indbygget IOB-funktion! I kombination med andre fantastiske funktioner, herunder en elektronisk logbog og en bolusberegner, kan du registrere dine insulininjektioner, holde øje med dit IOB over tid og beregne din insulindosis.

mylife App kan hentes gratis i Apple App Store og Google Play Store. Vi vil anbefale, at du gennemgår den første opsætning og skræddersyr indstillingerne, herunder dit DIA, sammen med din behandler. Din behandler kan også hjælpe dig med at forstå, hvornår og hvordan du kan afvige fra den foreslåede bolusdosis. Når det hele er indstillet, kan du nemt og sikkert tjekke dit IOB via din mobilenhed.

Se vores produkttilbud, som hjælper mennesker på flere daglige injektioner, herunder vores mylife App.

Ansvarsfraskrivelse:

Indholdet er kun til information og kan ikke erstatte faglig vejledning, diagnose eller behandling fra en professionel behandler. Søg altid råd og vejledning hos din læge eller anden kvalificeret behandler, hvis du har spørgsmål til bolusberegning, IOB og din behandling.

1 John Walsh, P.A. and Ruth Roberts, M.A., Pumping Insulin, 6th edition, Torrey Pines Press, 2017.