mylife Stories

Frygten for elmangel denne vinter er stor: For at komme igennem den kolde årstid uden energimangel og for at yde vores bidrag til samfundet begyndte vi allerede i sommer at undersøge, hvor vi kan spare energi på en fornuftig måde og i hvilket omfang. Vores energitaskforce arbejder løbende med dette emne. De første foranstaltninger er allerede blevet gennemført.

Frivillige foranstaltninger til at spare energi

Vi er allerede i gang med at gennemføre nogle enkle, men vigtige foranstaltninger for at reducere vores energiforbrug. Disse omfatter slukning af udendørsbelysningen fra kl. 22.00 - 05.30 og af grundbelysningen hvert 15. minut. Udstyr, der ikke er nødvendigt, sættes på standby efter fire timer eller slukkes helt, og temperaturen i køleskabe og varmeapparater sænkes. Yderligere foranstaltninger i produktionen bliver løbende afklaret - vi arbejder fortsat på mulige forbedringer. Vi har bl.a. i en intern undersøgelse spurgt vores medarbejdere, hvad de mener, der ville være vigtigt for at spare energi.

Vi ser energimanglen som en udfordring, men også som en mulighed, fordi vores energibesparende foranstaltninger er vigtige skridt i retning af at komme tættere på vores ambitiøse langsigtede klimamål. Som en del af vores Corporate Zero Programme er vi i øjeblikket ved at udvikle en CO2-reduktionssti med konkrete reduktionsforanstaltninger langs hele vores værdikæde.

Mere om bæredygtighed hos Ypsomed

Go Back