mylife Stories

Mu med et valg af bolusberegnings metoder

Vores mål er at tilbyde den bedst mulige terapihåndtering for mennesker med diabetes og at støtte fagfolk så meget som muligt. Derfor lyttede vi til Jer og har inkluderet en af ​​de største ønsker i denne mylife App-opdatering.

Hver patient har forskellige behov. mylife App tilbyder nu valgfrihed med hensyn til bolus beregningsmetode. Fra nu af har patienter i samråd med deres behandler, mulighed for at vælge mellem to forskellige metoder til, hvordan aktiv insulin håndteres i bolusberegninger.

mylife App
Opdateret bolusberegner med to beregnings metoder

De to forskellige bolusberegningsmetoder

Hvilke metoder kan patienterne vælge mellem?

  • Metode et: aktiv insulin trækkes fra korrektionsbolus såvel som fra måltidsbolus. Denne metode har været tilgængelig til dato i mylife App.
  • Metode to: aktiv insulin trækkes kun fra korrektionsbolus og aldrig fra en måltidsbolus. Denne nyligt tilføjede metode, tilbyder at dække ekstra kulhydrater med en fuld måltidsbolus.

Før opdateringen var det kun metode et, der har været tilgængelig i mylife App. Ændringen fra den ene metode til den anden kan gøres i bolusberegner indstillingerne.

Vigtigt: Vi råder patienter til at drøft indstillingerne og brugen af ​​bolusberegneren og/eller eventuelle ændringer med deres behandler, før de bruger bolusberegneren.

Enjoy connectivity

Trådløs dataintegration med mylife YpsoPump insulinpumpe og mylife Unio Neva blodsukkerapparatet sikrer, at her-og-nu terapidata altid er til rådighed for bolusberegninger. Patienter har mulighed for at synkronisere og gemme deres data i mylife Cloud og dele dem med deres behandler. 

Download af mylife App

Vores mylife App kan downloades gratis i Google Play Store og i Apple App Store.

Systemkravet er som følger:

  • Android-enheder med Android version 5.0 og nyere
  • Android-enheder skal understøtte Bluetooth® Low Energy (Bluetooth® V4.0)
  • iPhone 5s eller nyere / iOS version 9.3 og nyere

Ansvarsfraskrivelse: Bluetooth® mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Ypsomed sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Go Back